• DF-Krycí barva
  • DF-Krycí barva

  Číslo produktu 4600360703

  DF-Krycí barva

  Vysoce krycí barva na vodní bázi chránící před povětrnostními vlivy

  Odstín: ořechově hnědá (RAL 8011) | 3607
  Odstín: ořechově hnědá (RAL 8011) | 3607
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,2 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Základ, mezivrstva i konečný nátěr
  • Zinkové okapy a plech
  • Řada jiných podkladů

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce krycí
  • Elastický
  • Neloupe se
  • Odolný vůči zásaditým látkám, vhodný i pro minerální podklady
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

     

    Dřevěný podklad:

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Při použití tohoto produktu v bílé barvě nebo světlých odstínech, proveďte základní nátěr pomocí výrobku Speciální izolační základ (3440), abyste zamezili žloutnutí z důvodu pronikání tříslovin ze dřeva.

    Aby se zabránilo znečištění sousedících stavebních prvků látkami obsaženými ve dřevě (např. u výplní v hrázdění), ošetřujte dřevo ze všech stran.

    Všechny zvětralé karbolinové nátěry přetírejte pouze pomocí tmavých barevných odstínů, vždy provádějte zkušební nátěry.

     

    Zinek (pozinkovaná ocel):

    Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu. Dodržujte všeobecně platná pravidla.

    V případě zvýšeného mechanického zatížení použijte jako základní nátěr výrobek Allgrund.

     

    Minerální podklady:

    Podklady připravujte podle předpisů (DIN 53778) - disperzní laky odolné vůči oděru a počasí.

    Staré betonové povrchy důkladně očistěte od řas a mechu, podklad nechte dobře vysušit.

    Vyhlaďte poškozená místa v omítce.

    Materiály pro úpravu starých olejových nátěrů vyzkoušejte na zkušební ploše.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Materiál dobře promíchejte a ihned naneste pomocí štětce nebo válečku.

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2-4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Pro ochranu před vlhkostí by měly být čelní a řezné povrchy ošetřeny Ochranným nátěrem příčných řezů

    Zabraňte kontaktu lak na lak např. při stohování.

    Teprve během schnutí vznikne barevný odstín shodný se vzorkem.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

    Při použití ve vnitřních prostorech zajistěte dostatečné větrání.

   • Sušení

    2-4 hodiny při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec s akrylovými štětinami, plochý štětec, váleček

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • 100 ml/m² na jeden nátěr

   • Spotřeba je závislá na podkladu - viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Příklady použitíImpregnace
    Základní nátěrMezivrstvaVrchní nátěr
    Dřevěné podklady:
    Neošetřené dřevo, staré zvětralé dřevěné podklady, renovační nátěry na disperzní barvy a laky stejně jako lazury na ochranu dřeva
    V případě potřeby ošetřete s HSG - Impregnační základ na dřevo* (pouze v exteriéru).Speciální izolační základ nebo DF -Krycí barvaSpeciální izolační základ nebo DF - Krycí barvaDF - Krycí barva
    Zinek (pozink.ocel):
    Zinek, pozinkovaná ocel a tvrdé PVC, renovační nátěr na starý nátěr
    --AllgrundDF - Krycí barvaDF - Krycí barva

    Minerální podklady:

    Vláknitý cement

    --1-2 x Primer Hydro HFDF - Krycí barvaDF - Krycí barva
    Pohledový beton, neporézni beton--Primer Hydro HFDF - Krycí barva zředěná 10 % vodouDF - Krycí barva
    Staré vnější omítky (opískované omítky / nosné omítky)--Nosné, opískované a křídované omítky s Primer Hydro HFDF - Krycí barva zředěná 10 % vodou
    DF - Krycí barva
    Nosné vnitřní omítky, (sádrové omítky, vápenná omítka, dekorativní vyzdívka

    DF - Krycí barva zředěná 10 % vodou--DF - Krycí barva
    Renovační nátěry na staré disperzní barvy, syntetické omítky, olejové nátěry a nátěry lakovými barvami
    --Křídované nátěry s Primer Hydro HF
    DF - Krycí barva zředěná 10 % vodou
    DF - Krycí barva
    Sádrokarton--Primer Hydro HFDF - Krycí barvaDF - Krycí barva
    Tapety, dřevotříska atd.--DF - Krycí barva--DF - Krycí barva

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.