• Treppen- & Parkettlack

  Číslo produktu 4600239001

  Podlahový lak PREMIUM

  Uzavírací, vodou ředitelný polyuretanový lak na podlahy, korek a nábytek

  Odstín: hedvábně lesklý | 2390
  Odstín: hedvábně lesklý | 2390
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátové disperze /PU-disperze
  Hustota Ccca 1,03 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Hedvábně lesklý, hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro schody
  • pro dřevěné podlahy
  • pro dveře v interiéru
  • pro nábytek
  • Dřevo v interiéru
  • Nábytek a interiérové dveře
  • Palubky, parkety a schody
  • OSB desky a korkové podlahy
  • Dřevěné obklady zdí a stropů

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Na vodní bázi
  • Dobré vlastnosti pro zpracování
  • Dobrý rozliv
  • Odolný vůči oděrům a poškrábání
  • Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C
  • Dobře odolný vůči velkému množství běžně dostupných krémů na ruce
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

    Předbrus s P150 – 180

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí prostředku Verdünnung & Pinselreiniger.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Proveďte jemný mezibrus pomocí brusné houby o zrnitosti 240 - 320.

    Vyhněte se probroušení.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Při vysokém zatížení materiálu by měly být naneseny minimálně 3 vrstvy.

    Nenalévejte přímo na podklad, jinak se mohou vytvořit fleky.

    Nenatírejte více než 2 vrstvy v jeden den.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: asi po 1 hodině
    Suchý na dotek: asi po 2 hodinách
    Přetíratelný: asi po 4 hodinách
    Plně zatížitelný po 7 dnech

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Při práci a při schnutí zajistěte dobré odvětrání.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k zpracování.
    Při aplikaci pomocí válečku můžete pro zlepšení rozlivu přidat asi 5 % vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Akrylový štětec
    Váleček na laky na vodní bázi (s krátkým vlasem nebo flokové válečky)

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 100-120 ml/m² na jeden nátěr

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty.

    V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem jednou týdně běžně dostupným přípravkem na ošetřování lakovaných podlah

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty