• Wohnraum-Lasur
  • Wohnraum-Lasur

  Číslo produktu 240081

  Vosková lazura

  Na bázi přírodní pryskyřice a lněného oleje na nábytek a obložení v interiéru

  Odstín: bezbarvá | 2400
  Odstín: bezbarvá | 2400
  Vyberte barvu

  Produkt s ukončenou výrobou Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Akrylátová disperze
  Hustota cca 1,02 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro schody
  • pro dřevěné podlahy
  • pro nábytek
  • Dřevo v interiéru
  • Dřevěné obklady zdí a stropů
  • Vlhké prostory (kuchyň a koupelna)
  • Nábytek a interiérové dveře
  • Schodiště a parkety, jako barevná základní barva

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Na vodní bázi
  • Na bázi obnovitelných surovin (lněný olej & přírodní pryskyřice)
  • Dobré vlastnosti pro zpracování
  • Vydatný
  • Velmi dobrá odolnost vůči vodě (perlový efekt)
  • Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1C
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí prostředku Verdünnung & Pinselreiniger.

    Předbrus s P150 – 180

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování/Pistole s pohárkem
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min.+15 °C až do max. +30 °C

   • Před použitím dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Pistole s pohárkem: tryska: 1,3 - 1,8 mm, tlak rozprašování 1,5 - 2,5 bar.

    Proveďte jemný mezibrus pomocí brusné houby o zrnitosti 240 - 320.

    Vyhněte se probroušení.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Nanášejte v tenké vrstvě.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    U tmavých odstínů je třeba základní nátěr provést velmi pečlivě, aby se docílilo rovnoměrného zabarvení.

    Po nanesení barevného základu na schodiště a parkety musíte povrch ošetřit ještě pomocí výrobků Podlahový lak PREMIUM (Treppen- & Parkettlack) nebo Tvrdý voskový olej /Tvrdý voskový olej [eco] .

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení, sběrné nádoby na zachytávání prachu) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte (pod vodou).

   • Sušení

    Suchý vůči prachu: po cca 2 hodinách Suchý na dotek: po cca 4 hodinách Pro další zpracování: po schnutí přes noc Plně zatížitelný po 7 dnech

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci. Pro základní nátěr: zřeďte pomocí cca 25 % vody

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Pistole s pohárkem
   • Akrylový štětec váleček s krátkým vlasem - ne pěnový váleček Stříkací pistole (1,4–1,6 mm tryska, tlak cca 2 bar) Podlahový kartáč

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 50 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • cca 50-100 ml/m² na jeden nátěr

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.