Číslo produktu 4600225001

HK lazura 3v1

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou ochranou proti vlhkosti pro dřevo v exteriéru

Odstín: pinie/modřín (RC-260) | 2250
Odstín: pinie/modřín (RC-260) | 2250
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C) Cca 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí > 60 °C
Zápach Po rozpouštědlech, po uschnutí bez zápachu
Stupeň lesku Hedvábně matný
Pigment Světlostálé, vysoce transparentní pigmenty
Viskozita (20 °C) Cca 80s ISO 2431/3 mm

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do exteriéru
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • Dřevo v exteriéru
 • Dřevěné trámy bez kontaktu se zemí
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
 • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
 • Základ, mezivrstva i konečný nátěr

Vlastnosti

 • na bázi rozpouštědel
 • 3v1: impregnace, základ a lazura
 • Ochrana dřeva před vlhkostí a UV zářením
 • Impregnační účinek: nasycení dřeva proti vlhkosti
 • Ochranný film s otevřenou difuzí: může unikat vlhkost
 • Hydrofobní: mokré povrchy rychle schnou
 • Ochrana proti povětrnostním vlivům (konstrukční ochrana dřeva a ochrana výrobku proti vlhkosti) snižuje riziko vzniku zamodrání a hniloby.
 • Zvýšený podíl pevných částí zvyšuje fyzikální bezpečnost proti požerku vosami
 • Nátěrový film chráněný před zamodráním, plísněmi a řasami
 • Následné ošetření bez přebroušení
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

  • Přípravy

   Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

   Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

   Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

   Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Štětec
  • Materiál dobře promíchejte.

   Běžní uživatelé: natírání pomocí lazurovacího štětce. Profesionální uživatelé: nátěr, máčení, ponořování, stříkání - pouze v uzavřených zařízeních.

   Nanášejte ve směru vláken.

   Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

   V odstínech farblos (bezbarvý), bílý a hemlock používejte pouze na venkovní plochy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům jen nepřímo, jako střešní podhledy atd., nebo jako základní nátěr.

   Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem extraktivních látek ve dřevě.

    

   Vzhledem k nízké UV ochraně těchto barevných odstínů je třeba počítat s kratšími intervaly údržby.

   Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

   U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

   Zkušební nátěry se doporučují i u jiných druhů dřeva.

   Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, otevřenému čelnímu dřevu, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám). Pokud to nelze zaručit nebo pokud je vyžadována ještě vyšší úroveň ochrany v exteriéru, lze neošetřené dřevo impregnovat výrobkem HSG - Impregnační základ na dřevo* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte údaje na obalu a informace o výrobku).

   Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

   Čelní a řezné plochy je třeba následně ošetřit před působením vlhkosti 2 vrstvami nátěru produktu Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

   S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

  • Sušení

   Cca 12 hodin při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   I když je povrch na dotek suchý, mohou těžká těkavá rozpouštědla vytvořit během několika dní vlhký pocit, když se dotknete povrchu!

   Tato vlastnost není vadou!

   V případě zajištění co největší výměny vzduchu bude odpařování rozpouštědel výrazně urychleno.

  • Ředění

   Připraven k aplikaci

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Štětec
  • Štětec (přírodní štětiny), plochý štětec

  • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 100 ml / m² na pracovní postup
  • Cca 100 ml/m²na jeden nátěr, je nutné nanést minimálně 2 nátěry

  • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3 nátěr

 • Obecné pokyny
  • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

   Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

   Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Die Remmers HK-Lasur in der Anwendung

Schauen Sie es sich an!