• Induline LW-717 Grey Protect

  Číslo produktu 164120

  Induline LW-717 Grey-Protect

  Zešeďovací lazura na vodní bázi pro dřevo v exteriéru

  Odstín: speciální odstíny | 1641
  Odstín: speciální odstíny | 1641
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 18 při 20 °C

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Jehličnaté dřevo
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. profilové desky, fasádní prvky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Přírodní šedé tóny pro dřevo ve venkovním prostředí
  • Zvláště přírodní vzhled na strukturovaných dřevinách
  • Bez údržby: Postupným zvětráváním rovnoměrný přechod do přírodní šedi dřeva.
  • Sjednocení barevného tónu dřeva v oblastech s přímým i nepřímým působením povětrnostních vlivů.
  • Na vodní bázi: žádný nepříjemný zápach & čištění pracovního nářadí pomocí vody
  • Vynikající přilnavost (za mokra)
  • Odolnost proti slepování
  • Prodyšná
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Odstraňte smolníky.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Natírání nebo stříkání.

    Průmyslová sériová výroba (VACUMAT®, nanášecí stroj)

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    U dřevin bohatých na pryskyřice může dojít k narušení nátěru.

   • Sušení

    Stohovatelný: po 12 hodinách
    (hodnoty z praxe při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu)

    Stohovatelný při procesu řízeného schnutí: podle typu zařízení po cca 20 minutách / před zabalením musí být dílec ochlazen na < 25°C.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k použitíí

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Plochý štětec, stříkací zařízení Airless/Airmix, VACUMAT®, nanášecí zařízení

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 120 ml/m² v jednom pracovním kroku

  • Obecné pokyny
   • Z důvodu nastavení výrobku pro průmyslovou výrobu (VACUMAT®) může dojít při manuální aplikaci k odchylkám v barevném odstínu. Nejprve si zhotovte zkušební vzorek na odpovídajícím podkladu a podle požadovaného druhu aplikace. Pro další informace se obraťte na technika společnosti Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty