• Holzschutz-Creme
  • Holzschutz-Creme

  Číslo produktu 4600271501

  Lazurovací krém 3v1

  Pigmentovaný olejový lazurovací krém na bázi rozpouštědel pro ochranu dřeva v exteriéru

  Odstín: dub světlý (RC-365) | 2715
  Odstín: dub světlý (RC-365) | 2715
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,88 g/cm³
  Cca 61 °C
  Zápach Podle druhu rozpouštědla, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Pigment Světlostálé, vysoce transparentní pigmenty

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo v exteriéru
  • Dřevěné trámy bez kontaktu se zemí
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Základ, mezivrstva i konečný nátěr

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Tenkovrstvá lazura v brilantních odstínech
  • Nutný pouze jeden nátěr
  • 3v1: impregnace, základ a lazura
  • Impregnační účinek: nasycení dřeva proti vlhkosti
  • Ochranný film s otevřenou difuzí: může unikat vlhkost
  • Hydrofobní: mokré povrchy rychle schnou
  • Ochrana proti povětrnostním vlivům (konstrukční ochrana dřeva a ochrana výrobku proti vlhkosti) snižuje riziko vzniku zamodrání a hniloby.
  • Nátěr chráněn proti plísním a řasám
  • Krémová konzistence: bez nutnosti míchat, neskapává
  • Probíhá samostatně
  • Neloupe se
  • Následné ošetření bez přebroušení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung & Pinselreiniger).

    Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Přibližně po 30 minutách zkontrolujte, zda na povrchu není přebytečný materiál, a v případě potřeby jej uhlaďte.

    Po uschnutí případně natřete druhou vrstvou.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

    Bezbarvý odstín používejte pouze pro vnější povrchy, které nejsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům, jako jsou podhledy apod., nebo jako základní nátěr.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Zkušební nátěry se doporučují i u jiných druhů dřeva.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Čelní a řezné plochy je třeba následně ošetřit před působením vlhkosti 2 vrstvami nátěru produktu Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

   • Sušení

    Cca 12 hodin při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Vždy podle druhu dřeva, např. u modřínu, může docházet k prodloužení doby schnutí.

   • Ředění

    Připraven k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec (přírodní štětiny), plochý štětec, váleček

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 200 ml Total / m²
   • Cca. 200 ml/m² v 1-2 pracovních krocích

   • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší sací schopnost a je nutný druhý nátěr

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.