Číslo produktu 11004284

  Anti-Insekt Plus

  Tekutý ochranný přípravek na bázi lihu určený k likvidaci dřevokazného hmyzu, s preventivním účinkem proti napadení dřevokazným hmyzem a proti plesním

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,80 g/cm³
  Barva Bezbarvý
  Bod vzplanutí Cca12°C
  Zápach Charakteristický
  Hodnota pH 6-8

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Hubení dřevokazného hmyzu v nábytku a menších dřevěných předmětech
  • Červotoči a tesaříci
  • K preventivní povrchové ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiéru (tř. použití 1, a 2 podle ČSN EN 335 ) i v exteriérech (tř. použití podle ČSN EN 335) staveb proti plísním a dřevokaznému hmyzu
  • Likvidace dřevokazného hmyzu (sanace napadeného dřeva, aplikace zejména injektáží)
  • Ochrana vzácného dřeva a historických předmětů (varhany, sochy, umělecké stropy)
  • Chemický prostředek na ochranu dřeva proti biotickým škůdcům ve smyslu ČSN 49 0600-1 & ČSN EN 599-1+A1

  Vlastnosti

  • Rychlé a účinné hubení
  • Preventivní účinek proti opětovnému napadení
  • Preventivní účinek proti dřevokazným, dřevozbarvující houbám a plísním
  • Velmi dobrá smáčivost, hluboký a rychlý průnik do dřeva
  • Aplikace i při teplotě okolí nižší než 5°C
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Zjistěte druh a rozsah napadení

    V případě pochybností se poraďte se statikem.

   • Přípravy

    Napadené dřevo odsekejte až k nejhlubším chodbičkám.

    Dřevěný prach a uvolněná dřevěná vlákna odstraňte ocelovým kartáčem.

    Stavební díly s velmi oslabenou statikou vyztužte nebo nahraďte preventivně ošetřenými dřevěnými díly.

    Vyvrtat otvory pro aplikaci výrobku injektáží.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 0 °C max. 25 °C
   • Injektáž do vrtů
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +0 °C až do max. +25 °C.

   • Aplikace: nátěr, máčení, polévání, stříkání, injektáž.

    Vlhkost dřeva: menší než 20% (dle ČSN EN 1995-1-1 čl. 2.3, 1.3 a ČSN 731702)

    Nátěr: 1 – 2x dle povrchu dřeva (hrubě opracované 1x, hladce 2x)

    Injektáž do vyvrtaných otvorů o průměru 10 mm, naplnit 3 – 4x a pak uzavřít impregnovaným dřevěným kolíkem.

    Stříkáním ( rozprašováním ) pouze v uzavřených prostorách, a to prostřednictvím specializovaných firem.

  • Pokyny ke zpracování
   • Při aplikaci výrobku zabraňte kontaktu s difuzní folií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu

   • Sušení

    V závislosti na okolním klimatu, při dobrém větrání vyschne do cca 24 hodin.
    Vysoká vlhkost a nízká teplota může dobu schnutí prodloužit. Následné
    nanášení lazur, laků, vosků lze provádět nejdřív po uplynutí 48 hodin.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraveno k použití.
    Výrobek je určen k přímé aplikaci.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Injektáž do vrtů
   • Štětec ( přírodní štětiny), tlakový postřikovač, automatická stříkací zařízení Airless a Airmix

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101. Zbytky po mytí zlikvidujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

    Trvanlivost 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

  • Spotřeba
   • Ochrana proti hmyzu v třídách použití 1 a 2 = 100g/m²
    (nátěrem, postřikem, poléváním nebo ponořováním)
    Ochrana proti plísním v třídách použití 1 a 2 = 125g/m²
    (nátěrem, postřikem, poléváním nebo ponořováním)
    Ochrana dřeva v třídě použití 3 = 190g/m²
    (nátěrem, postřikem, poléváním nebo ponořováním)
    Na likvidaci dřevokazného hmyzu (sanace napadeného dřeva) = 250g/m²
    (nátěrem, postřikem, poléváním, ponořováním a zejména injektáží)

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    Kód odpadu 03 02 05* Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky