• Wood Preservative Primer
  • Wood Preservative Primer

  Číslo produktu 4600206601

  HSG – Impregnační základ na dřevo

  Impregnace dřeva na bázi rozpouštědel, s preventivním účinkem proti zamodrání, hnilobě a dřevokaznému hmyzu

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Alkydová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 0,81 g/cm³
  Zápach Po rozpouštědle, po uschnutí bez zápachu

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo v exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
  • Částečně rozměrově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okenice, profilové desky, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. ploty, přístřešky, dřevěné obklady
  • Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
  • Předúprava pod lazurovací, krycí a olejové nátěry

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Preventivní ochrana před dřevozabarvujícími houbami (zamodrání), dřevokaznými houbami (hniloba) a dřevokazným hmyzem.
  • Odolný vůči nabobtnání, reguluje vlhkost
  • Rozpouštědla s mírným zápachem
  • Dobrá přilnavost pro následné nátěry
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Soukromí uživatelé: Nanášejte štětcem/válečkem ve směru vláken.
    Kvalifikované specializované firmy: Natírání štětcem / válečkem, automatické a ruční máčení, metoda stříkacího tunelu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Používejte produkt pouze na surové dřevo.

    Do úplného zaschnutí nepouštějte děti a domácí zvířata do blízkosti ošetřených povrchů.

   • Sušení

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec z přírodních štětin, plochý štětec

    Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

    Biocidní přípravek skladujte na suchém a chladném místě při teplotě nepřesahující 40 °C.

  • Spotřeba
   • Měkké dřevo: 160 ml/m² resp. 130 g/m²
    Tvrdé dřevo: 225 ml/m² resp. 180 g/m²

    Natírání/válečkování ve 2-3 vrstvách
    Automatické a ruční máčení, proces ve stříkacím tunelu v 1-2 vrstvách

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.