• Holzschutz-Creme farblos
  • Holzschutz-Creme farblos

  Číslo produktu 4600271401

  Lazurovací krém bezbarvý

  Olejový lazurovací krém pro jehličnaté dřeviny

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,88 g/cm³
  Cca 61 °C
  Zápach Po rozpouštědlech, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku Hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo v exteriéru
  • Dřevěné trámy bez kontaktu se zemí
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. ploty, přístřešky, dřevěné obklady
  • Částečně rozměrově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okenice, profilové desky, zahradní domky
  • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
  • Základní nátěr pod lazurovací a krycí barvy

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Ochrana dřeva před vlhkostí
  • Impregnační účinek: nasycení dřeva proti vlhkosti
  • Dlouhodobý výsledek po natření: minimalizace bobtnání a praskání dřeva
  • Ve spojení s lazurou: jednotnější vzhled
  • Redukce tmavnutí dřeva
  • Nutný pouze jeden nátěr
  • Krémová konzistence: bez nutnosti míchat, neskapává
  • Proniká do hloubky
  • Probíhá samostatně
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Přibližně po 30 minutách zkontrolujte, zda na povrchu není přebytečný materiál, a v případě potřeby jej uhlaďte.

    Po uschnutí případně natřete druhou vrstvou.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

    Zkušební nátěry se doporučují i u jiných druhů dřeva.

    Bezbarvý HK lazurovací krém lze použít jako vrchní nátěr na vnější povrchy, které nejsou přímo vystaveny vplyvu povětrnosti, jako jsou střešní podhledy atd.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Čelní a řezné plochy je třeba následně ošetřit před působením vlhkosti 2 vrstvami nátěru produktu Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

   • Sušení

    Cca 12 hodin při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Vždy podle druhu dřeva, např. u modřínu, může docházet k prodloužení doby schnutí.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec (přírodní štětiny), plochý štětec, velurový váleček

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml Total / m²
   • Cca 100 ml/m²na jeden nátěr

   • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší sací schopnost a je nutný druhý nátěr

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.