• Hirnholzschutz

  Číslo produktu 4600190001

  Ochranný nátěr příčných řezů (extra)

  Speciální ochranný gelový nátěr příčných řezů před pronikáním vlhkosti

  LANG_VARIANTE
  1900 | Ochranný nátěr příčných řezů (extra)
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,04 g/cm³
  Zápach Mírný, po uschnutí bez zápachu

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Ochrana proti vlhkosti pro řezné a čelní plochy

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Filmotvorný
  • Vodoodpudivý
  • Elastický
  • Zabraňující difuzi
  • Významně zamezuje botnání dřeva vlivem vlhkosti
  • Přelakovatelný běžnými nátěrovými systémy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    V případě produktů, které nevytváří film (HK lazurovací krém, TOP terasový olej, Terasový a Patinovací olej [eco]) následuje aplikace po kompletním nanesení těchto produktů, protože by jinak nedocházelo k vsakování.

    Po nanesení základu proveďte lehký mezibrus.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: +15 °C do +25 °C.

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Ve výjimečných případech může být zapotřebí opakovat aplikaci.

    Po zaschnutí následuje aplikace vhodných mezivrstev a konečných nátěrů.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

   • Sušení

    Přetíratelný: cca po 2 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec, plochý štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 ml/m² podle typu a nasákavosti dřeva

  • Obecné pokyny
   • Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.