• Pflege-Set für Fenster

  Číslo produktu 4600274501

  Udržovací set na okna

  Čisticí prostředek a udržovací balzám pro lakovaná i lazurovaná okna

  Varianta:
  2745 | Udržovací set na okna
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akryl
  Hustota (20 °C) Cca 1,01 g/ cm³ (2743 Čistící prostředek pro udržovací sety) Cca 1,04 g/cm³ (2744 Udržovací balzám na okna)
  Zápach Charakteristický (2743 Čistící prostředek pro udržovací sety) Mírný (2744 Udržovací balzám na okna)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro okna
  • Péče o lakovaná a lazurovaná dřevěná okna

  Vlastnosti

  • Pravidelné používání pomáhá prodloužit renovační intervaly a životnost povrchů
  • Osvěžuje barevný efekt/lesk
  • Dodatečná ochrana před povětrnostními vlivy
  • Zpracování
   • Před upotřebením protřepat
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Před použitím protřepejte.

    Používejte rukavice (nitrilový kaučuk).

    Bavlněný hadřík napusťte čističem a plochu vyčistěte, vyhněte se intenzivnímu drhnutí lakovaných ploch.

    Nechte schnout cca 30 minut.

    Druhým speciálním hadříkem rovnoměrně naneste tenkou (!) vrstvu pečujícího balzámu v jednom směru (zleva doprava nebo shora dolů). V místnosti nechte proudit vzduch.

    Nevoskujte a nedrhněte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 30 minutách
   • Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahřívaných plochách.

    Nepoužívejte pod 15 °C.

    K ošetření nepoužívejte jiné čisticí ubrousky než ty, které jsou součástí balení.

    Všechny materiály, které nejsou ze dřeva (např. kování, sklo, kliky oken atd.) se nesmí dostat do kontaktu s ošetřujícím materiálem, popř. musí být okamžitě a očištěny vodou.

   • Sušení

    Cca 30 minut

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v neotevřených původních obalech na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem, obsah nádoby spotřebujte ideálně během jedné sezóny od zakoupení.

  • Spotřeba
   • cca 5 ml - 10 ml / m² na pracovní postup
   • 5-10 ml/m² na jednu vrstvu nátěru

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.