• Aqua OZA-90 Open Time Additive

  Číslo produktu 532001

  Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv

  Prodlužovač schnutí do lazur, barev a laků na vodní bázi

  LANG_VARIANTE
  5320 | Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pouze pro \profesionální využití
  • Prodlužuje doby schnutí pro nátěrové systémy na bázi vody
  • Zejména při použití štětce a válečku
  • Aby se zabránilo problémům během aplikace při vyšších teplotách a/nebo nízké relativní vlhkosti
  • Rozsáhlé plochy

  Vlastnosti

  • Zpomalení procesu schnutí
  • Optimalizace rozlivu
  • Umožňuje bezproblémové zpracování
  • Snižuje viskozitu
  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost 6 měsíců.

    Nátěry s touto přísadou neprodleně spotřebujte.

  • Spotřeba
   • Přidané množství 3,0 - 5,0 %
   • 3-5% přídavek do vodou ředitelných nátěrů

  • Obecné pokyny
   • Účinnost závisí na použitém systému.

    Materiál obsahuje usazeniny, pokud není homogenizován. Nejedná se o závadu kvality.

    Prodlužuje dobu dosažení nelepivosti a mechanické odolnosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.