• Acryl 100
 • Acryl 100
  • Acryl 100
  • Acryl 100

  Číslo produktu 736012

  Acryl 100

  Prémiový akrylový tmel, odolný proti dešti

  Odstín: grau | 7360
  Odstín: grau | 7360
  Vyberte barvu

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Doba tvorby povlaku Cca 15 minut (+23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)
  Viskozita Pastózní/stabilní
  Hustota
  (DIN EN ISO 1183-1A)
  1,6 g/cm³

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu při
  100% protažení (DIN EN ISO 8339)
  0,06 N/mm²
  Protažení do okamžiku přetržení
  (ČSN EN ISO 8339)
  400 %
  Smrštění
  (DIN EN ISO 10563)
  < 20 %
  Přípustná celková deformace
  (ČSN EN 15651-1)
  12,5 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • Pro rozměrově stále komponenty
  • Pro uzavření trhlin
  • Pro opravu fasád, zdiva, omítky a dřevěných povrchů
  • Pro materiály s nízkou pevností mapř. pórobetonové a sádrové materiály
  • Dřevo / dřevěná spára, zejména v konstrukci roubených domů

  Vlastnosti

  • Přetíratelný
  • Odolný proti dešti
  • Elastoplastický
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, suchý (max. matně vlhký), čistý, zbavený olejů, prachu a tuků.

   • Přípravy

    Hluboké spáry/trhliny ≥ 1 cm vyplňte provazcem.

    Vysoce savé okraje opatřete základním nátěrem (Acryl 100 smíchaný s vodou v poměru 1:1).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Vytlačovací pistole / Špachtle
   • Špičku zařízněte šikmo, odpovídajíc šířce spáry, spáru vyplňte

    Hloubka aplikace materiálu 75% šířky spáry.

    Hmotu vytlačujte dostatečným tlakem tak, aby řádně tlačila na okraje spáry. Vytlačenou utěsňovací hmotu nakonec řádně vyhlaďte.

  • Pokyny ke zpracování
   • S hloubkou spáry se zvyšuje doba nutná k vytvrdnutí.

    Nátěr lze nanést, jakmile již nebude možné povrch poškodit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole / Špachtle
   • Ruční a tlaková pistole, špachtle, lepicí páska

    Čištění je možné v čerstvém stavu mýdlovou vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené množství asi 100 ml / cm² x m
   • Cca 100 ml / m pro průřez spáry 1 cm²

  • Obecné pokyny
   • Bis zur genügenden Durchhärtung vor Wassereinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Je nutné dodržet pokyny IVD-směrnice č. 20!

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty