• Allzweck-Lasur
  • Allzweck-Lasur

  Číslo produktu 235901

  Allzweck-Lasur

  Dekorativní středněvrstvá lazura na vodní bázi

  Odstín: bezbarvý | 2359
  Odstín: bezbarvý | 2359
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát-alkydová disperze
  Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Nové a renovační nátěry

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Velmi dobrá přilnavost a pružnost
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Jednoduché zpracování
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

    Podklad musí být čistý, suchý a nosný.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva - neplatí pro dřevo v interiéru. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Renovační nátěry: 1 - 2 aplikace vždy s jemným mezibrusem.

    Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

    Souvislé plochy zpracovávejte pouze materiálem se stejným číslem šarže (materiál různých šarží předem smíchejte), jinak může dojít k drobným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Odstín bezbarvý a bílý pouze pro vnější povrchy, které nejsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům, jako jsou střešní podhledy apod., nebo pro použití v interiéru

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

   • Sušení

    Cca 4 hodiny při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu

    Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.

   • Ředění

    Připravený ke zpracování

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec se štětinami, plochý štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 80 ml/m² na vrstvu v nejméně 2 vrstvách.

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.