• Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
 • Aqua MSL-45/sm
  • Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
  • Aqua MSL-45/sm

  Číslo produktu 713001

  Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+

  Dekorativní středně tuhý lazurovací gel na vodní bázi s velmi vysokou ochranou proti UV záření, univerzální pro dřevo v exteriéru a interiéru

  Odstín: bezbarvý UV+ | 7130
  Odstín: bezbarvý UV+ | 7130
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátová disperze
  Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Viskozita 1200 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Konečný nátěr na impregnované dřevo, např. zahradní nábytek
  • Bezbarvý UV+ také jako krycí vrstva na pigmentované verze výrobku pro dosažení trvalého světlého vzhledu dřeva

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neskapává
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Vysoká ochrana před UV zářením i pro světlé barevné odstíny a bezbarvý nátěr UV+
  • Hedvábně matný
  • Odpuzuje špínu a je snadný na údržbu
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Dobrý rozliv
  • Bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva
  • Elastický
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem Verdünnung V 101).

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Podklad příp. vyrovnejte pomocí Aqua RG-27.

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, ošetřete pomocí Aqua IG-15 (neplatí pro dřevo v interiéru) - (*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!).

    Při nátěru dřeva pro venkovní prostředí v odstínu farblos UV+ je nezbytně nutná předchozí ochrana pomocí Lazurovací krém bezbarvý.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Je možné nanést i třetí vrstvu pomocí Farblos UV+ , aby jste požadovaný barevný odstín zafixovali. (Vrstva, která se obnovuje v případě renovace).

    Při nátěru dřeva pro venkovní prostředí v odstínu farblos UV+jsou nezbytné 3 nátěry bezbarvým prostředkem Farblos UV+.

    Okna a venkovní dveře je nutné natírat třemi vrstvami.

    Souvislé plochy zpracovávejte pouze materiálem se stejným číslem šarže (materiál různých šarží předem smíchejte), jinak může dojít k drobným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

    Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Nezpracovávat pod +5°C

    Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

    Při vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu je třeba počítat s rychlejším zaschnutím. V takovém případě doporučujeme přidání Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Na ochranu před vlhkostí by měly být čelní a příčně řezané povrchy natřené přípravkem Induline SW-910.

    Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem extraktivních látek ve dřevě.

    Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Pokud se vyskytují mechanická poškození, zejména na bezbarvém nátěru, tak musí být neodkladně ošetřeny pomocí "Farblos UV+", aby zde nemohlo časem vzniknout nežádoucí zabarvení např. zamodráním.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca 1 hodina
    Přetíratelný: cca 4 hodiny

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k použití.
    V případě potřeby až do 5% vody nebo přísady Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec, plochý štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 ml/m² na jednu vrstvu
    Pigmentovaný: 2 vrstvy
    Bezbarvý UV+: 3 vrstvy

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

     

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.