• Aqua RG-27-Renoviergrund

  Číslo produktu 714603

  Aqua RG-27-Renoviergrund

  Speciální základní nátěr pro zesvětlení zvětralých a zešedlých dřev

  Odstín: smrk | 7146
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátový/alkydový systém
  Hustota (20 °C) 1,07 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Hedvábný lesk
  Viskozita 750 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Renovace a vyrovnání zašedlých a flekatých dřevěných povrchů
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Rychle schnoucí
  • Dobrá krycí schopnost hned po prvním nátěru
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zešedlé a zvětralé dřevěné povrchy důsledně očistěte pomocí mosazného kartáče, tím zajistíte optimální přilnavost.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem Verdünnung V 101).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, ošetřete pomocí Aqua IG-15 (neplatí pro dřevo v interiéru) - (*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!).

    Ostré hrany zaoblete.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po zaschnutí naneste následně mezivrstvu a konečnou vrstvu-Mittelschichtlasur nebo Dickshicht-Lasur.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 3 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Při renovaci oken a venkovních dveří doporučujeme před dalším nátěrem provedení mezibrusu pomocí brusného papíru (P180) nebo brusné houby.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca 1 hodinu
    Přetíratelný: cca 3 hodiny

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec/štětiny z umělého vlákna, plochý štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml Total / m²
   • Cca 100 ml/m² podle nasákavosti dřeva

  • Obecné pokyny
   • Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v původním obalu podle platných předpisů. Do recyklačních systémů musí být dodány zcela prázdné obaly. Nesmí se likvidovat spolu s domácím odpadem. Nevypouštějte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.