Číslo produktu 232905

  Rofalin Acryl Plus

  Barva s ochranným filmem na ochranu dřeva a jiných podkladů před povětrnostními vlivy v exteriéru

  Odstín: bílá (RAL 9016) | 2329
  Odstín: bílá (RAL 9016) | 2329
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Zápach Slabý, charakteristický
  Stupeň lesku Matný
  Viskozita (20 °C) Cca 2.800 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Řada jiných podkladů
  • Zinkové okapy a plech

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce krycí
  • Ochranný film proti plísni a řasám
  • Neloupe se
  • Odolný vůči zásaditým látkám, vhodný i pro minerální podklady
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
  • Rychle schne
  • Odolné vůči otěru
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

     

    Dřevěný podklad:

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo v exteriéru, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, a/nebo dřevokazným hmyzem, předem ošetřete vhodným přípravkem na ochranu dřeva* (viz systémové produkty). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Aby se zabránilo pronikání barevných složek obsažených ve dřevě, proveďte při použití tohoto produktu v bílé barvě nebo světlých odstínech základní nátěr přípravkem Aqua AG-26 Allgrund.

    Aby se zabránilo znečištění sousedících stavebních prvků látkami obsaženými ve dřevě (např. u výplní v hrázdění), ošetřujte dřevo ze všech stran.

    Všechny zvětralé karbolinové nátěry přetírejte pouze pomocí tmavých barevných odstínů, vždy provádějte zkušební nátěry.

     

    Zinek (pozinkovaná ocel):

    Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu. Dodržujte všeobecně platná pravidla.

    V případě zvýšeného mechanického zatížení použijte jako základní nátěr výrobek Aqua AG-26.

     

    Minerální podklady:

    Podklady připravujte podle předpisů (DIN 53778) - disperzní laky odolné vůči oděru a počasí.

    Staré betonové povrchy důkladně očistěte od řas a mechu, podklad nechte dobře vysušit.

    Vyhlaďte poškozená místa v omítce.

    Materiály pro úpravu starých olejových nátěrů vyzkoušejte na zkušební ploše.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Materiál dobře promíchejte a ihned naneste pomocí štětce nebo válečku.

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy.

    Nátěr je závislý na podkladu – viz příklady použití.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    U bílých nebo světlých odstínů aplikujte 2 základní nátěry přípravkem Aqua AG-26-Allgrund.

    Teprve během schnutí vznikne barevný odstín shodný se vzorkem.

    Zabraňte kontaktu lak na lak např. při stohování.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

   • Sušení

    2-4 hodiny při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
    Chránit dřevo ve venkovním prostoru po nátěru po dobu minimálně 4 hodiny před deštěm (nebezpečí omytí).

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby s vodou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Kartáč s akrylovými štětinami, natírací stroj na plochy, pěnový váleček

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 80 - 100 ml/m² na jeden nátěr

    Při předúpravě s Aqua AG-26-Allgrund (pro světlé odstíny barev): 1 x 100 ml/m²

    Skladba nátěru je závislá na podkladu viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Příklady
    použití

    Impregnace
    Základní
    nátěr

    Mezi-
    vrstva

    Vrchní
    nátěr

    Dřevěné podklady:
    Neopracované dřevo, staré zvětralé dřevěné podklady, renovační nátěry na disperzní barvy, laky a lazury na ochranu dřeva

    V případě potřeby impregnační základ Aqua IG-15
    (pouze venku)

    Aqua AG-26-Allgrund
    nebo Rofalin Acryl Plus
    Aqua AG-26-Allgrund
    nebo Rofalin Acryl Plus
    Rofalin Acryl Plus
    Zinek (pozink.ocel):
    Zinek, pozinkovaná ocel a tvrdé PVC, renovační nátěr na starý nátěr
    --
    Aqua AG-26-Allgrund
    Rofalin Acryl Plus
    Rofalin Acryl Plus
    Minerál. podklady: vláknitý cement
    --
    1-2 x Primer Hydro HF
    Rofalin Acryl Plus
    Rofalin Acryl Plus
    Pohledový beton, neporézní beton
    --
    Primer Hydro HF
    Rofalin Acryl Plus zředěné s 10 % vodou
    Rofalin Acryl Plus
    Staré, vnější omítky (pískované omítky , nosné omítky)
    --
    Primer HF
    Rofalin Acryl Plus zředěné s 10 % vodou
    Rofalin Acryl Plus
    Renovační nátěry na staré nosné disperzní barevné nátěry, syntetické omítky
    --
    --
    Rofalin Acryl Plus zředěné s 10 % vodou
    Rofalin Acryl Plus

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

    Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.