• Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat
  • Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  Číslo produktu 386805

  Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  Vysoce účinný prostředek pro čištění pracovního nářadí

  Varianta:
  3868 | Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,98 g/cm³
  Zápach Mírný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pouze pro \profesionální využití
  • Čištění pracovního nářadí
  • Stříkací kabiny, závěsné kolejnice atd.

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce vydatný koncentrát
  • Bez námahy odstraní čerstvá znečištění vodou ředitelných lakových systémů
  • Nenarušuje povrchy eloxovaných dílů (např. pohárkových pistolí)
  • Zpracování
   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Reakční dobu a spotřebu stanovte na zkušebních plochách.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Delší doba působení čisticího prostředku může
    vést k poškození.

    Po každém čištění je nutné ošetřené povrchy / nástroje opláchnout čistou vodou a vysušit.

   • Ředění

    Koncentrát zřeďte vodou

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • V závislosti na požadavcích a stupni znečištění:
    10% roztok zředěný vodou pro normální znečištění
    20% roztok zředěný vodou pro silné znečištění
    Neředěný pro odolné nečistoty

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.