• Induline 2K-Spachtel

  Číslo produktu 326101

  Induline 2K-Spachtel

  Tmel pro vyrovnání hlubších nerovností

  Odstín: smrk | 3261
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Nenasycené polyesterové pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 1,7 g/ml
  Zápach Aromatický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Na dřevo v interiéru a exteriéru
  • Okna, dveře, nábytek atd.
  • Další podklady: ocelový plech, odlitky z litiny a hliníku, jakož i dřevotříska
  • Nevhodné podklady:
   - podklady které můžete rozpustit pomocí nitro ředidel (např. akrylátové nátěry
   - galvanicky a žárově pozinkované plechy
   - reakční podklad (Wash-Primer), pryskyřice nebo nitro-kombi-základ, protože u těchto substrátů je nutné počítat s potížemi s přilnavostí
   - tropická dřeva jako teak nebo palisander obsahují látky, které silně zpomalují tvrdnutí u polyesterů nebo jej mohou taky úplně zablokovat

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Elastická 2K- jemná stěrka na bázi polyesterů
  • Redukovaný obsah styrenu
  • Snadno tažný
  • Dobrá plnivost
  • Snadno brousitelný
  • Nepatrný úbytek objemu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být pevný, suchý, čistý a zbavený separačních látek (olejů, mastnoty, vosku).

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

  • Zpracování
   • Mísící poměr Komp. A 100 : Komp. B 2
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Špachtle
   • Doba zpracování 4 - 5 min
   • Doba schnutí přetíratelný po 20 – 25 minutách
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: +10 °C do max. +30 °C

   • Tmelení

    Po 20 - 25 minutách tvrdnutí lze Induline 2K-Spachtel brousit suchým nebo mokrým způsobem.

  • Pokyny ke zpracování
   • V případě využívání tmelu na dřevo v exteriéru může dojít v důsledku bobtnání a smršťování dřeva k následnému odlupování.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

   • Sušení

    Přelakovatelný po 15 – 20 minutách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Špachtle
   • Špachtle

   • Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Dle potřeby

  • Obecné pokyny
   • Před zpracováním proveďte zkušební nátěr.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.