• Induline Mix & Go

  Číslo produktu 182701

  Induline Mix & Go

  Pro zhotovení nátěrové kvality ze stříkací kvality pomocí nátěrového aditiva Induline Mix & Go

  Varianta:
  1827 | Induline Mix & Go
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,02
  Zápach Mírný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro venkovní dveře
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Oprava laku u dřevěných prvků poškozených při dopravě nebo montáži
  • Renovace zvětralých povrchů

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce flexibilní: nastavení stupně lesku i odstínu v individuální nátěrové kvalitě ze stříkací kvality
  • Jednoduché zpracování
  • Minimální zápach
  • Dobrý rozliv
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Vysoce elastický
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Podmínky zpracování

    Teplota objektu, okolí a materiálu 10-25 °C
    Nezpracovávejte za přímého působení slunečního záření
    Nezpracovávejte za rosy, mlhy & deště
    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prachem a nečistotou

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4-6 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Všechny plochy, které nebudete natírat, chraňte pomocí polepu vhodnou lepicí páskou (např.tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251).

    Zpracování musí být bezchybné.

    Při použití lepicí pásky je nutné tyto po cca 30 minutách opatrně odlepit od podkladu.

    Pomocí válečku s krátkým chlupem (osvědčil se nám Storch číslo výrobku 148918) naneste lak rovnoměrně od spáry ke spáře, u jiných stavebních dílců nanášejte v pruzích.

    Práci si plánujte, prosím, tak aby, jste stihli celý pracovní proces v průběhu 5 minut.

   • Sušení

    Suchý vůči prachu: asi po 1 hodině
    Opatrná manipulace: po cca 4–6 hodinách
    Úplné vytvrzení: po cca 48 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Akrylový štětec, barevný váleček z mikrovlákna

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 80 ml/m² na pracovní postup

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.