• Induline Perfect-Finish

  Číslo produktu 187901

  Induline Perfect-Finish

  Speciální aditivum na výrobu montážního laku pro oživení průmyslově lakovaných dveří na stavbě

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo PU-polymery
  Hustota (20 °C) 1,03 g/cm³
  Zápach mírný
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) cca 15

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro venkovní dveře
  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro oživení průmyslově lakovaných domovních dveří na stavbě: Induline DW-625, Induline LW-725 a Induline MW-740/05
  • Předem naplněná nádoba s obsahem 750 ml se doplní lakem v požadované kvalitě

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Jednoduché zpracování
  • Minimální zápach
  • Dobrý rozliv
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Odolný & trvanlivý díky speciálnímu polyuretanovému pojivu
  • Ochrana proti poškrábání a krémům na ruce
  • Redukuje žluté zabarvení
  • Vysoce elastický
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Stavební díly nalakované pomocí konečného nátěru Induline DW-625/ LW-725

   • Přípravy

    Nečistoty a mastnotu odstraňte pomocí prostředku Verdünnung V 101

    Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/Válečkování
   • Materiál dobře promíchejte.

    Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4-6 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Chraňte čerstvě natřené povrchy před prachem, nečistotami apod.

    Všechny plochy, které nebudete natírat, chraňte pomocí polepu vhodnou lepicí páskou (např.tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251).

    Všechny lišty, drážky a nakonec zbylé plochy přetřete.

    Postup: Pomocí krátkosrstého válečku (osvědčil se nám Storch číslo výrobku 148918) naneste lak v pruzích a ihned pomocí jemného pěnového válečku (osvědčil se nám Storch číslo výrobku 156812) přetřete, čímž nátěr získá vzhled stříkaného povrchu.

    Zpracování musí být bezchybné.

    Práci si plánujte, prosím, tak aby, jste stihli celý pracovní proces v průběhu 5 minut.

    Při použití lepicí pásky je nutné tyto po cca 30 minutách opatrně odlepit od podkladu.

    Pokud musíte natřené domovní dveře, ještě před úplným vytvrzením, zavřít, tak doporučujeme použití voskového papíru - ten vložíte mezi rám a křídlo dveří.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
    Opatrně použitelný: po cca 4–6 hodinách
    Kompletní vytvrzení po cca 48 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

   • Ředění

    Po přípravě připraven k aplikaci.
    Nesmí se již více ředit vodou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Váleček s krátkým vlasem (osvědčil se Storch číslo výrobku 148918) a jemný pěnový váleček (osvědčil se Storch číslo výrobku 156812).

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 30 ml - 40 ml / m² na pracovní postup
   • 30 - 40 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • Nepoužívejte žádné čističe na bázi alkoholu.

    Pro čištění a péči doporučujeme výrobek: Udržovací set na dveře.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Induline Perfect Finish in der Anwendung

  Schauen Sie es sich an!