• Induline Schnellspachtel

  Číslo produktu 326002

  Induline Schnellspachtel

  1K-Jednosložkový tmel na bázi disperzí

  Odstín: weiß | 3260
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled Bilá, pevná pasta
  Hustota 1,8 g/ml
  Hodnota pH Cca 8

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Opravné práce
  • Na přípravu před lakováním dřeva, dřevěných materiálů, omítek, betonu a jiných podkladů
  • K vyplnění pórovitých podkladů a chybějících částí
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Rychle schne a nepatrně se smršťuje
  • Dobře brousitelný
  • Dobrá plnivost
  • Neobsahuje rozpouštědla a je ekologický
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Špachtle
   • Doba schnutí přetíratelný po 3 hod
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: ≥ +5 °C

   • Špatné části vyčistěte a naneste produkt pomocí lehkého tlaku japonskou špachtlí.

    Větší dutiny po cca 3 hodinách schnutí ještě jednou doplňte.

    Maximální tloušťka vrstvy na jeden pracoví postup je max. 3 mm.

  • Pokyny ke zpracování
   • V exteriéru používejte pouze na odpovídajícím odolném povrchu.

    Neznámé nátěrové systémy vyzkoušejte na kompatibilitu.

    Není vhodný na povrchy ohrožené vznikem koroze.

   • Sušení

    Doba schnutí: cca 30 minut
    Brousitelný/přelakovatelný: po cca 3 hodinách

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Špachtle
   • Japonská špachtle z tvrdého plastu nebo nerezové oceli

   • GR_J1_1

    Čištění v čerstvém stavu vodou. Zatvrdlé nečistoty odstranit pomocí výrobku Aqua RK-898 Reinigungskonzentrat.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Podle potřeby

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.