• Induline V-Fugenschutz

  Číslo produktu 349583

  Induline V-Fugenschutz

  Elastická ochrana přiznaných spár před vlhkostí pro dřevěná okna a dveře

  Odstín: bezbarvý (farblos) | 3495
  Odstín: bezbarvý (farblos) | 3495
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Specifické akrylátové polymery
  Hustota (20 °C) Bezbarvý: cca 1,04 g/cm³ Bílý: cca 1,14 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Hedvábny lesk
  Viskozita 5000 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Podpůrná ochrana čelního dřeva před vlhkostí
  • Ochrana přiznané spáry

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Jednoduché zpracování
  • Zachování V - optického vzhledu spár
  • Dvojnásobná ochrana před vlhkostí: zapečetění a penetrace do podkladu
  • Snášenlivá se všemi vodou ředitelnými nátěry Remmers
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Stavební komponenty natřete základním nátěrem a v případě aplikace poléváním i mezivrstvou.

    Mezibrus: P 220 - 240, brusný prach odstraňte.

  • Zpracování
   • V případě potřeby šikmo seřízněte špičku trysky, abyste získali otvor pro požadované dávkování. Vložte špičku do otevřené spáry a nanášejte materiál lehkým tlakem a s přebytkem. Materiál uhlaďte prstem (používejte rukavice). Po dostatečném zaschnutí naneste následný nátěr.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 1 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Odlišné aplikace při procesech natírání konzultujte s předstihem s našim servisním střediskem RTS.

    Pro bezproblémové využití celého balení doporučujeme během pracovního procesu skladovat výrobek špičkou dolů (špičku zajistěte pomocí uzavírací čepičky).

   • Sušení

    Přetíratelný: cca 1 hodinu po nanesení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Nanášené množství V-Fuge 10 ml/bm
   • Cca 10 ml/bm u 2mm spár

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.