• Montageschaum 1K

  Číslo produktu 158612

  Montageschaum 1K

  Jednosložková, vlhkostí vytvrzující PU pěna pro izolaci, lepení a plnění

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Odstín Champagner

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu Cca 7 N/cm²

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Obecné montážní a těsnicí práce v interiéru (stavební materiál třídy B2 dle DIN 4102)
  • Montáž rámů dveří a oken
  • Plnění a utěsnění spár a dutin
  • Lepení izolačních materiálů, zdiva, dřeva, plechu a různých plastů

  Vlastnosti

  • Speciálně pro zpracování bez pistole
  • Vysoký výtěžek pěny
  • Vynikající zvuková a tepelná izolace
  • Nerozložitelný
  • Rezistentní vůči hnilobě
  • Odolnost vůči vodě, oleji, benzínu, louhům a různým rozpouštědlům
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být zbavený nečistot, prachu, volných součástí, oleje a mastnoty.

   • Přípravy

    Podklad dobře navlhčete.

    Před každým použitím obal důkladně protřepejte.

    Umístěte úhlový adaptér.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. -5 °C max. 35 °C
   • Používejte materiál podle určení.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nepoužívejte s protipožárními dveřmi.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytvrzená pěna je nerozpustná.

    Nečistoty okamžitě odstraňte čističem pěny.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • V závislosti na použití
    Výtěžnost: při 500 ml: cca 15 l/dóza (napěněno)

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Vždy vytvořte testovací plochy!

    Nádobu neohřívejte nad +50 °C.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.