• Verdünnung V 101
  • Verdünnung V 101

  Číslo produktu 097830

  V 101

  Čisticí a ředicí prostředek

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,87 g/cm³
  Bod vzplanutí Cca 48 °C

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Univerzální rozpouštědlo k ředění a čištění nezreagovaných reakčních pryskyřic

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Dobrý čistící účinek
  • Dobrý účinek ředění
  • Skladování / trvanlivost
   • Neomezená doba skladování
   • Neomezeně

  • Spotřeba
   • Podle využití

  • Obecné pokyny
   • Při práci a při schnutí zajistěte dobré odvětrání.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.