©

Impregnace

Pro mimořádně trvanlivá okna

Impregnace Induline nabízejí potřebnou ochranu proti dřevokazným houbám způsobujícím zabarvení a v případě potřeby i proti hmyzu a napadení termity. Kromě toho chrání – zvláště při aplikaci na jednotlivých dílcích – nejchoulostivější místa dřevěného okna: čelní dřeva, a tím i rohové spoje před vlhkostí. Tato ochrana je základním předpokladem pro dlouhodobou životnost okna.

Konkrétní přínos pro zákazníka:

  • Smočení povrchu: podklad se nasytí – minimalizuje se vytváření skvrn v případě použití barevných základních nátěrů; v důsledku napřímení vláken se zmenší náročnost broušení,
  • ochrana rohových spojů/čelního dřeva před vlhkostí jako nejdůležitější předpoklad pro dlouhou životnost dřevěných dílců,
  • ochrana před poškozením dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami,
  • ochrana před hmyzem a termity,
  • testovaná účinnost s nanášecím množstvím ověřeným v praxi.

Impregnace

4 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 377605

Vodou ředitelná impregnace na ochranu před hnilobou a zamodráním

Číslo produktu 376820

Vodou ředitelná impregnace na ochranu před hnilobou a zamodráním

Číslo produktu 378605

Bezbarvá impregnace na vodní bázi, základ a brusný podklad

Číslo produktu 152105

Hydrofobní impregnace na vodní bázi bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva