• Induline DW-625
  • Induline DW-625

  Číslo produktu 1501503

  Induline DW-625

  Vodou ředitelná krycí mezivrstva a konečný nátěr pro domovní dveře se zvýšenou odolností proti poškrábání a krémům na ruce

  Stupeň lesku
  Odstín: báze C | 015015
  Odstín: báze C | 015015
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo PU/akrylátové polymery
  Hustota (20 °C) Cca 1,18 g/cm³ (RAL 9016/báze A) Cca 1,03 g/cm³ (báze C)
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Matný / hedvábně lesklý

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro venkovní dveře
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce: domovní dveře
  • Mezivrstva a konečný nátěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Jednoduché a hospodárné použití díky jednosložkovému nastavení
  • Vynikající rozliv
  • Nežloutne a nekříduje
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti poškrábání a krémům na ruce
  • Vysoká odolnost proti poškrábání
  • Povrch se po čase nezačne lesknout
  • Odolný & trvanlivý díky speciálnímu polyuretanovému pojivu
  • Velmi nízký sklon k tvorbě dočasných skvrn
  • Kompatibilní s nátěrovými systémy Induline
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Před použitím dobře promíchejte.

    Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

    Aby se zabránilo vytvoření vyšší tloušťky vrstvy např. při sytých barevných tónech, použijte místo bílého lazurovací základ. Mezivrstvu pak provádějte pomocí barevného koncového nátěru.

    Aby se zabránilo pronikání barviv obsažených ve dřevě, u bílé barvy nebo světlých variant, použijte vhodný izolační základ a mezivrstvy.

    U nátěrových systémů na bázi vody vždy existuje riziko zabarvení způsobené extraktivními látkami dřeva.

    V závislosti na zvoleném barevném tónu se může značně měnit i viskozita produktu. Tyto výkyvy jsou závislé na druhu použitých pigmentů a mají zpravidla minimální vliv na stékavost.

    Nejlepších výsledků dosáhnete použitím trysky 0,28 mm a tlaku 90 barů.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

    Co se týče přípustné tloušťky suché vrstvy, je třeba dodržet údaje uvedené v technickém listu VFF HO.03.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml - 200 ml / m² na pracovní postup
   • 150–200 ml/m² (plus prostřik)
    (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 150–200 μm, tloušťka suché vrstvy: 55–70 μm)

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Těsnění:

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Výroba korekčních laků:

    Pro opravy menších poškození laků (např. počas montáže) smíchete produkt s Induline Perfect-Finish!

    Údržba a obnova:

    Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

    Pro čištění a péči doporučujeme výrobek: Udržovací set na dveře.

    Opravný nátěr provádějte výrobkem Aqua DL-65-Decklack PU.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.