Číslo produktu 165720

Induline DW-631

Krycí nátěrový systém, základ, mezivrstva i vrchní nátěr v jednom s izolačním účinkem pro rozměrově stabilní dílce

Stupeň lesku
Odstín: speciální odstíny | 1657
Odstín: speciální odstíny | 1657
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Speciální kombinace nejnovější generace funkčních polymerů
Hustota (20 °C) Cca 1,14 g/cm³
Zápach Charakteristický
Stupeň lesku Matný / hedvábně matný

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • pro tvarově stálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo do interiéru a exteriéru
 • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
 • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
 • Základ, mezivrstva i konečný nátěr
 • Nanášení v jedné vrstvě i ve více vrstvách

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • 3v1: izolační základ, mezivrstva a vrchní vrstva
 • Dobrá plnivost s dobrým rozlivem
 • Vysoká krycí schopnost
 • Izolační účinek proti látkám ve dřevě
 • Brzká možnost používání
 • Zvýšená nelepivost
 • Brzká vodotěsnost: minimalizace rizika poškození, např. u „zimních staveb“
 • Dlouhá životnost díky kombinaci speciálních pojiv
 • Velmi dobrá odolnost vůči kroupám: elasticita při nízkých teplotách
 • Nepatrný sklon k zašpinění
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

  • Přípravy

   Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
   Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

   Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

   Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

 • Zpracování
  • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Stříkání Airless/Airmix
  • Dynflow (plně automatizované lakovací zařízení)
  • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

   Materiál dobře promíchejte.

   Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

   Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

   Po nanesení základu proveďte lehký mezibrus.

   Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Musí být zajištěno dobré větrání.

   Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

   Recyklaci laku provádějte pomocí běžných recyklačních postupů. Odpady řešte s oddělením Remmers Technik Service.

   Abyste zabránili průniku barevných složek obsažených v dřevě, aplikujte produkt několikrát nebo použijte vhodný izolační podklad a mezivrstvy.

   U nátěrových systémů na bázi vody vždy existuje riziko zabarvení způsobené extraktivními látkami dřeva.

   Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

   Únik pryskyřice je přirozený a nelze mu zabránit nátěrovými opatřeními, viz BFS smřnice č. 18.

   Co se týče přípustné tloušťky suché vrstvy, je třeba dodržet údaje uvedené v technickém listu VFF HO.03.

   Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

   Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless/Airmix
  • Dynflow (plně automatizované lakovací zařízení)
  • Stříkací systémy Airless / Airmix, E-statické systémy, Dynflow systémy

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • Approx. 150-325 ml / m² per layer applied
  • Dvojí aplikace postřikem:
   (plus ztráty postřikem).
   (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 150 - 175 µm, tloušťka suchého filmu: 55 - 65 µm)

   Jednorázová aplikace postřikem:
   300 - 325 ml/m² (plus ztráty postřikem).
   (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 300 - 325 µm, tloušťka suchého filmu: 110 - 120 µm)

   Použití jako systém základ i vrch v jednom. Max. celková tloušťka suché vrstvy: 150 um

  • Možné barevné odchylky.

 • Obecné pokyny
  • Těsnění:

   Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

   Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

   Příprava kvality pro natírání:

   Při použití tohoto produktu vznikne po přidání 10 – 20 % vody lak v natírací kvalitě vhodný k vylepšení a renovaci nátěru.

   Údržba a obnova:

   Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

   Pro údržbu a čištění doporučujeme výrobek Udržovací set na okna (Pflege-Set für Fenster), popř. Udržovací set na dveře (Pflege-Set für Türen).

   Renovační nátěr doporučujeme provádět pomocí Aqua AG-26-Allgrund (7147) a Aqua DL-65-Decklack PU (7200) nebo Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3v1 (7090)

   Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.