Číslo produktu 398820

  Induline LW-710

  Tenkovrstvá lazura na vodní bázi pro dřevo v interiéru a exteriéru

  Odstín: speciální odstíny | 3988
  Odstín: speciální odstíny | 3988
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát/alkydový systém
  Hustota (20 °C) Cca 1,04 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Lesklý

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Základ, mezivrstva i konečný nátěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Na vodní bázi: žádný nepříjemný zápach & čištění pracovního nářadí pomocí vody
  • Dobrý rozliv
  • Rychlé schnutí: 2 vrstvy nátěru za jeden den
  • Prodyšná
  • Vynikající přilnavost (za mokra)
  • Dlouhá životnost díky kombinaci speciálních pojiv
  • Neloupe se
  • Bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Odstraňte suky a místa s výronem pryskyřice a očistěte je pomocí vhodného ředidla (např. Verdünnung V 101, Nitro- nebo Universalverdünnung).

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Stříkaní Airless: Tryska: 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Stříkání Airmix: Tryska: 0,28 mm, Tlak materiálu: 60 – 100 barů, rozprašovací tlak vzduchu: 1,2 – 2,0 bary.

    Pistole s pohárkem na tekutý materiál: Tryska: 1,8 – 2,0 mm, rozprašovací tlak vzduchu: 2 – 2,5 bary

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

   • Sušení

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Stříkací zařízení Airless/Airmix, pistole s pohárkem, akrylový štětec, barevný váleček z mikrovlákna

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 - 150 ml/m² na pracovní postup min. 2 nátěry

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.