• Induline LW-722 [eco]
 • Induline LW-722 [eco]
  eco
  výrobek
  • Induline LW-722 [eco]
  • Induline LW-722 [eco]

  Číslo produktu 510120

  Induline LW-722 [eco]

  Silnovrstvá lazura chránící přírodní zdroje, na vodní bázi, transparentní náter pro dřevo-hliníková okna a jiné stavební dílce

  Stupeň lesku
  10 nevýrazný mat
  Odstín: speciální odstíny | 5101
  Odstín: speciální odstíny | 5101
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Nevýrazný matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevohliníkové stavební dílce: např. dřevohliníková okna a dveře
  • Chrání konstrukce bez přímého působení povětrnostních vlivů
  • Mezivrstva a konečný nátěr
  • Nanášení v jedné vrstvě i ve více vrstvách

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Jedná se o výrobek na bázi pojiva vyváženého biomasou. Při výrobě pojiva bylo 100 % fosilních surovin nahrazeno obnovitelnými surovinami.
  • Dobrý rozliv
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Odolný vůči UV záření a barevně stálý
  • Zabraňuje zvýraznění & žloutnutí dřevěného podkladu
  • Příjemný na dotyk
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Aby se zabránilo aktivaci látek obsažených ve dřevě, mělo by být provedeno nucené sušení.

    Odstín farblos (bezbarvý) není vhodný pro venkovní plochy s přímým vlivem počasí.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 125 ml - 225 ml / m² na pracovní postup
   • 125-225 ml/m² (plus prostřik)
    (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 125-225 µm, tloušťka suché vrstvy: 40-80 µm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Použitím tohoto produktu s Induline Mix & Go vznikne lak v natírací kvalitě vhodný k vylepšení a renovaci nátěru.

    Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

    Pro čištění a péči doporučujeme použít produkt Udržovací set na okna (2745).

    Opravný nátěr provádějte pomocí Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz Lasur 3v1* a Aqua DSL-55-Dichtschicht-Lasur PU. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.