• Induline STM-928 Release Spray

  Číslo produktu 274184

  Induline STM-928 Sprühtrennmittel

  Antiadhezní prostředek na okenní a dveřní profily ze dřeva a plastu

  Varianta
  2741 | Induline STM-928 Sprühtrennmittel
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 0,71 g/cm³
  Zápach charakteristický
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) cca 12

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • K zamezení slepování v polodrážkách mezi těsněním a ještě ne zcela vyzrálými nátěry oken a dveří .

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Jednoduchá aplikace
  • Zvýšená nelepivost
  • Vysoce vydatný
  • Bez silikonu
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Zakryjte skleněné tabule, abyste se vyhnuli zbytečnému čištění.

  • Zpracování
   • Před upotřebením protřepat
   • Před každým použitím obal důkladně protřepejte.

    Polodrážky před zabudováním křídla lehce nastříkat /ze vzdálenosti 30 – 40 cm/ a v případě potřeby rozetřít hadříkem.

    Pokud mají být plochy přelakovány, přípravek nejprve odstranit.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Musí být zajištěno dobré větrání.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Pro udržení funkčnost produktu, skladujte nádobu ve vzpřímené poloze.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.