• Induline SW-935
 • Induline SW-935
  • Induline SW-935
  • Induline SW-935

  Číslo produktu 378620

  Induline SW-935

  Bezbarvá impregnace na vodní bázi, základ a brusný podklad

  Odstín: bezbarvý | 3786

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo akrylátový kopolymer / alkydová emulze
  Hustota (20 °C) cca 1,005 g/cm³
  Zápach charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Neředěný: Základ pro dřevohliníková okna
  • V závislosti od typu dřeva a povrchu, neředěné 1:1 s vodou: impregnace bez účinných látek
  • 1:3 s vodou: podpora rozřeďování

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Snadné a rychlé zpracování
  • Rychlé schnutí & dobrá brousitelnost
  • Zpevnění dřeva
  • Napřimuje vlákna a umožňuje jejich odstranění při broušení
  • Snižuje skvrnitost, zvláště při použití barevných základních nátěrů
  • Vydatný koncentrát
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Zpracování
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Natírání, máčení, polévání, stříkání.

    Po uschnutí proveďte další nátěry.

    Nenahrazuje produkty na ochranu dřeva.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlivu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 – 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).

    V případě tvorby pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,2–1,0 % VP 9325 odpěňovač st. 2 (3231).

   • Sušení

    Suchý proti prachu: přibližně po 30 minutách
    Přelakovatelný: přibližně po 4 hodinách
    (při 23 ° C a 50% r.v.)

    Lze přelakovat pomocí procesu řízeného schnutí: přibližně po 90 minutách
    (20 minut okapání/ 50 minut fáze schnutí (35 - 40 ° C) / 20 minut fáze ochlazování)

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Koncentrát lze zředit vodou v poměru až 1: 3.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Zpracování
   • štětec, máčecí vany, polévací zaŕízení, stříkací zaŕízení

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 30 ml – 90 ml/m² na pracovní postup
   • 30 - 90 ml / m² na pracovní postup (v závislosti na oblasti použití)

  • Obecné pokyny
   • Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.