Číslo produktu 172505

Induline DW-601 Aqua Stopp

Vodou ředitelná krycí mezivrstva a konečný nátěr pro aplikaci stříkáním

Odstín: weiß (RAL 9016) | 1725
Odstín: weiß (RAL 9016) | 1725
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Speciální kombinace funkčních polymerů nejnovější generace
Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³ RAL 9016 Cca 1,04 g/cm³ báze C
Zápach Charakteristický
Stupeň lesku Mat/hedvábný mat/hedvábný lesk

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • pro tvarově stálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo do interiéru a exteriéru
 • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
 • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
 • Mezivrstva a konečný nátěr
 • Nanášení v jedné vrstvě i ve více vrstvách

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Dobrý rozliv
 • Vysoká krycí schopnost
 • Brzká možnost používání
 • Zvýšená nelepivost
 • Brzká vodotěsnost: minimalizace rizika poškození, např. u „zimních staveb“
 • Podpůrný izolační účinek při použití s vhodným základním nátěrem a mezivrstvami.
 • Příjemný na dotyk
 • Nežloutne a nekříduje
 • Dlouhá životnost díky kombinaci speciálních pojiv
 • Velmi dobrá odolnost vůči kroupám: elasticita při nízkých teplotách
 • Velmi nízký sklon k tvorbě dočasných skvrn
 • Nepatrný sklon k zašpinění
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

  • Přípravy

   Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
   Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

   Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

   Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

 • Zpracování
  • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Stříkání Airless/Airmix
  • Dynflow (plně automatizované lakovací zařízení)
  • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

   Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

   Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

   Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

   Musí být zajištěno dobré větrání.

   Recyklaci laku provádějte pomocí běžných recyklačních postupů. Odpady řešte s oddělením Remmers Technik Service.

   Aby se zabránilo pronikání barviv obsažených ve dřevě, u bílé barvy nebo světlých variant, použijte vhodný izolační základ a mezivrstvy.

   U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

   Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   Aby se zabránilo vytvoření vyšší tloušťky vrstvy např. při sytých barevných tónech, použijte místo bílého lazurovací základ. Mezivrstvu pak provádějte pomocí barevného koncového nátěru.

   Co se týče přípustné tloušťky suché vrstvy, je třeba dodržet údaje uvedené v technickém listu VFF HO.03.

  • Sušení

   Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
   Broušení a přelakování: po cca 4 hodinách
   (hodnoty z praxe při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti a tloušťce mokrého filmu 150-175 µm)

   Broušení a přelakování při nuceném schnutí: 20 min odpařování (při cca 20 °C a 65 - 75 % r. v.) / 75 min fáze schnutí (cca 38 °C, 1 m/s cirkulace vzduchu) / 20 min ochlazovací fáze

  • Ředění

   V případě potřeby vodou (max. 5 %).

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless/Airmix
  • Dynflow (plně automatizované lakovací zařízení)
  • Stříkací systémy Airless/Airmix, E-statické systémy, systémy Dynflow

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • Approx. 150-325 ml / m² per layer applied
  • Aplikace postřikem dvakrát:
   150 - 175 ml/m² (plus ztráty postřikem)
   (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 150 - 175 μm, tloušťka suché vrstvy: 55 - 65 μm)

   Jednorázový postřik:
   300 - 325 ml/m² (plus ztráty postřikem)
   (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 300 - 325 µm, tloušťka suché vrstvy: 110 - 120 µm)

   Odchylky u jednotlivých barevných odstínů jsou možné.

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   Těsnění:

   Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

   Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

   V případě povrchových úprav v sytých barevných odstínech může docházet k mírnému stírání barev např. při čištění. Tyto jevy jsou dočasné a ojedinělé a nemají žádný vliv na kvalitu výrobku. Viz Technická informace TI 5.12 „Křídování laků“.

   Příprava kvality pro natírání:

   Při použití tohoto produktu vznikne po přidání 10 – 20 % vody lak v natírací kvalitě vhodný k vylepšení a renovaci nátěru.

   Údržba a obnova:

   Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

   Pro údržbu a čištění doporučujeme výrobek Udržovací set na okna (Pflege-Set für Fenster), popř. Udržovací set na dveře (Pflege-Set für Türen).

   Renovační nátěr doporučujeme provádět pomocí Aqua AG-26-Allgrund (7147) a Aqua DL-65-Decklack PU (7200) nebo Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3v1 (7090)

   Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.