Číslo produktu 176805

  Induline LW-715E

  Vodou ředitelná, lazurová mezivrstva & konečný nátěr především pro aplikaci elektrostatickým stříkáním

  Odstín: bezbarvý | 1768
  Odstín: bezbarvý | 1768
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Spec. PU/akrylátové polymery
  Hustota (20 °C) Cca. 1,04 g/cm³
  Zápach charakteristický
  Stupeň lesku Cloth matt / matt / silk matt / silk gloss
  Viskozita Cca. 2000 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Chráněné konstrukce, např. dřevěná okna s hliníkovou obložkou
  • Mezivrstva a konečný nátěr
  • Nanášení v jedné vrstvě i ve více vrstvách

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dobrý rozliv
  • Vysoká odolnost vůči UV záření a barevná stálost
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Příjemný na dotyk
  • Vysoký lesk
  • Dlouhá životnost díky kombinaci speciálních pojiv
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C do max. +30 °C.

   • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Aby se zabránilo aktivaci látek obsažených ve dřevě, mělo by být provedeno nucené sušení.

    Odstín farblos (bezbarvý) není vhodný pro venkovní plochy s přímým vlivem počasí.

    Pokud jde o intervaly údržby bezbarvých a světlých lazurovacích povrchů, je třeba dodržovat specifikace platné brožury VFF HO.01.

    Při použití bezbarvé mezivrstvy může dojít k barevným odchylkám ve srovnání s vzorkovníkem.

    Co se týče přípustné tloušťky suché vrstvy, je třeba dodržet údaje uvedené v technickém listu VFF HO.03.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
    Broušení a přelakování: po cca. 4 hodinách
    (při 23 °C a 50 % r.v.)

    Broušení a přelakování při nuceném schnutí: 20 min odpařování při cca. 20 °C a 65 - 75 %
    r. v.) / 75 min fáze schnutí (ca. 45 °C, 1 m/s cirkulace vzduchu) / 20 min ochlazovací fáze

    Překročení předepsané teploty zpracování, překročení předepsané vlhkosti vzduchu nebo maximální tloušťky vrstvy vede k zpomalení proschnutí a proniknutí hydrofilných emulgátorů. Zvyšuje se nebezpečí vzniku dočasných vodních fleků. S přibývajícím proschnutím vrstvy tento efekt klesá.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

   • Ruční stříkací pistole, automatické stříkací systémy, E-statické systémy

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml - 275 ml / m² na pracovní postup
   • 150–275 ml/m² (plus prostřik)
    (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 150–275 μm, tloušťka suché vrstvy: 50–100 μm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnění:

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Příprava kvality pro natírání:

    Použitím tohoto produktu s Induline Mix & Go vznikne lak v natírací kvalitě vhodný k vylepšení a renovaci nátěru.

    Údržba a obnova:

    Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

    Pro údržbu a čištění doporučujeme výrobek Udržovací set na okna (Pflege-Set für Fenster), popř. Udržovací set na dveře (Pflege-Set für Türen).

    Renovační nátěry provádějte pomocí produktů Aqua HSL-35 a Aqua DSL-55 nebo HSL-30 a Dauerschutz-Lasur UV.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.