• Induline OW-810
 • Induline OW-810
  • Induline OW-810
  • Induline OW-810

  Číslo produktu 346205

  Induline OW-810

  Vodou ředitelná olejová mezivrstva a konečný nátěr pro olejovaný vzhled tvarově stálých dílců, s aplikací stříkáním a natíráním

  Odstín: bezbarvý | 3462
  Odstín: bezbarvý | 3462
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Alkyd- / akrylátová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Chráněné konstrukce, např. dřevěná okna s hliníkovou obložkou
  • Mezivrstva a konečný nátěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neobsahuje biocidy
  • Rychle schne
  • Matný povrch s přírodním, olejovým vzhledem
  • Příjemný na dotyk
  • Není náchylný k samovznícení na rozdíl od oxidativně schnoucích výrobků
  • Bezbarvý, nechrání před UV zářením (zašednutím)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

    Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Před použitím dobře promíchejte.

    Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Natírání nebo stříkání.

    Stříkací pistole: tryska 1,8 - 2,0 mm, rozprašovací tlak vzduchu: 2,5 - 3,5 bar

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Ve výjimečných případech může být zapotřebí opakovat aplikaci.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Aby se zabránilo aktivaci látek obsažených ve dřevě, mělo by být provedeno nucené sušení.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Hodnoty z praxe při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Stříkací zařízení, akrylový štětec

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 125 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • 125–150 ml/m² na jeden nátěr
    (odpovídá tloušťce suché vrstvy: cca 35–45 μm)
    Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál.

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Těsnění:

    V případě použití výrobku Multi-Sil, aplikujte nejprve výrobek Silikon Primer P.

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Údržba a obnova:

    Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

    Pokud potřebujete bezbarvý nátěr pro venkovní plochy přímo vystavené povětrnostním vlivům, aplikujte vícekrát a pravidelně udržujte.Může dojít k nepravidelnému zbarvení dřeva. Ty často již nelze opravit.

    Opravný nátěr provádějte pomocí výrobku Induline OW-810.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.