• Induline ZW-420

  Číslo produktu 390205

  Induline ZW-420

  Vodou ředitelný lak s metalickým efektem pro aplikaci stříkáním

  Odstín:
  weiß-aluminium (ca. RAL 9006) | 3902
  Odstín: weiß-aluminium (ca. RAL 9006) | 3902
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Speciální akrylátové polymery
  Hustota (20 °C) Cca 1,05 g/cm³
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Smrk/jedle
  • Dřevěné podklady
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Mezivrstva

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Výrazný metalický efekt díky speciálním hrubozrnným hliníkovým pigmentům
  • Jednoduchá aplikace
  • Velmi dobré rozptýlení hliníkových pigmentů
  • Stejnoměrný metalický povrch
  • Regulace vlhkosti a přilnavost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dřevěné povrchy natřete základním nátěrem.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

    Po nanesení základu proveďte lehký mezibrus.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Nutné vždy min. 2 nátěry

    Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

    Abychom zabránili barevným odchylkám, musíme bezbarvý konečný nátěr (např. Induline LW-720) smíchat s cca 10 % tohoto výrobku.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

    Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

    Relativní vlhkost vzduchu musí být max. 85%.

    Zejména při sériové výrobě je nutné zajistit dobré větrání a odvětrání.

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Těsnící profily obsahující změkčovadla se ve spojení s disperzní krycí barvou slepují. Používejte profily bez obsahu změkčovadel.

    Dřevěné dílce opatřené mezivrstvou pomocí Induline ZW-420 nevystavujte povětrnostním vlivům bez provedení konečného nátěru.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 30 minutách
    Brousitelný a přelakovatelný: po cca 4 hodinách
    (při 23 °C a 50 % r.v.)

    Brousitelný a přelakovatelný při nuceném schnutí: po 20 minutách v odpařovací zóně (při
    cca 20 °C a 65 - 75 % r. v.) / 75 minut fáze schnutí (cca 45 °C, 1 m/s proudění vzduchu) / 20 minut fáze ochlazování

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml / m² na pracovní postup
   • Nanášené množství: cca 150 ml/m² na jeden postup
    Tloušťka mokrého filmu: cca 150 μm
    Tloušťka suchého filmu: cca 40 μm
    Hodnoty odpovídají neředěnému materiálu!

  • Obecné pokyny
   • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Dřevěné dílce opatřené mezivrstvou nevystavujte vlivům počasí bez provedení konečného nátěru.

    Poškození při dopravě/montáži:

    Pro obnovení optiky povrchu do kvality prvního dodavatele, lze dřevěné dílce zpracovávat pouze ve stříkacím zařízení.

    Údržba a obnova:

    Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

    Pro údržbu a čištění doporučujeme výrobek Udržovací set na okna (Pflege-Set für Fenster), popř. Udržovací set na dveře (Pflege-Set für Türen).

    Opravný nátěr v procesu natírání se provádí, v případě potřeby, pomocí výrobku Aqua MSL-45/sm (7130) v odstínu farblos UV+.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.