• Induline ZW-425

  Číslo produktu 791805

  Induline ZW-425

  Vodou ředitelný, krycí, izolační základ a mezivrstva pro aplikaci stříkáním

  Odstín: bílá (weiß) | 7918
  Odstín: bílá (weiß) | 7918
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akryláty
  Hustota (20 °C) Cca 1,27 g/cm³
  Zápach Charakteristický (aminový)
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Základní nátěr a mezivrstva

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dobrý rozliv
  • Dobrá plnivost na ploše
  • Dobrá smáčivost pórů
  • Vysoká odolnost vůči zabarvení v důsledku vodou rozpustných látek obsažených ve dřevě
  • Vysoká odolnost vůči narušení povrchu v důsledku specifických látek obsažených ve dřevě (např. u modřínu)
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Flexibilní možnost zabarvení, optimální sladění s konečným nátěrem
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dřevěné povrchy natřete základním nátěrem.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Pomocí zkušebního nátěru ověřte snášenlivost s podkladem.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Po nanesení základu proveďte lehký mezibrus.

    Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

    Požadavky pro nátěry stanoví BFS-směrnice instrukčních listů č. 18.

    Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 30 minutách
    Brousitelný a přelakovatelný: po cca 4 hodinách
    (při 23 °C a 50 % r.v.)

    Brousitelný a přelakovatelný při procesu řízeného schnutí: po 20 minutách v odpařovací zóně (při
    cca 20 °C a 65 - 75 % r. v.) / 75 minut fáze schnutí (cca 45 °C, 1 m/s proudění vzduchu) / 20 minut fáze ochlazování

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě nutnosti vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml - 200 ml / m² na pracovní postup
   • 150 - 200 ml/m² na pracovní postup
    odpovídá tloušťce mokrého filmu: 150–200 μm, tloušťka suchého filmu 60–85 μm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Dřevěné dílce opatřené mezivrstvou nevystavujte vlivům počasí bez provedení konečného nátěru.

     

    V závislosti na požadovaném odstínu konečného nátěru (např. u domovních dveří) můžete použít cíleně Induline ZW-425 v jednom ze 4 základních odstínů. Tímto můžete optimalizovat přesnost tónu, brilantnost tónu, krycí schopnost/vytváření obláčků. To je, zejména, pro přirozeně méně krycí odstíny z oblasti žlutých odstínů, červené, oranžové a zelené, důležité. Následující přiřazení slouží k cílenému výběru barevného odstínu pro mezivrstvu v závislosti na odstínu konečného nátěru:
    RAL 1000-1037: FT42553 creme
    RAL 2000-2012: FT42553 creme
    RAL 3000-3031: FT42553 creme
    RAL 4001-4010: FT42554 hellgrau
    RAL 5000-5004, 5008, 5010-5011, 5013, 5020, 5022: FT42555 dunkelgrau
    RAL 5005-5007, 5009, 5012, 5014-5019, 5021, 5023-5024: FT42554 hellgrau
    RAL 6000, RAL 6017-6019, 6021, 6024-6025, 6027, 6029-6034: Standard weiß
    RAL 6001-6003, 6010-6011, 6016, 6026, 6028: FT42554 hellgrau
    RAL 6004-6009, 6012-6015, 6020, 6022: FT42555 dunkelgrau
    RAL 7000-7013, 7023, 7030, 7033, 7036-7037, 7039-7043, 7045-7046: FT42554 hellgrau
    RAL 7015-7022, 7024-7026, 7031: FT42555 dunkelgrau
    RAL 7032, 7034-7035, 7038, 7044, 7047: Standard weiß
    RAL 8000-8008, 8023-8028: FT42554 hellgrau
    RAL 8011-8022: FT42555 dunkelgrau
    RAL 9001-9003, 9010, 9016, 9018: Standard weiß
    RAL 9004-9005, 9011, 9017: FT42555 dunkelgrau
    RAL 9006-9007: FT42554 hellgrau

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.