©

Ochrana a obnova historických staveb

Díky více než 65 letům působení v oblasti ochrany stavebních památek máme rozsáhlé zkušenosti s ochranou památkových staveb.

Péče o historické budovy

Cílem památkové ochrany je trvalé zachování kvalitního stavu cenných kulturních památek. Od podrobné analýzy stavu nemovitosti oddělením odborného projektování Remmers Fachplanung až po speciální produkty pro dlouhodobou ochranu staveb, v našem portfoliu najdete to správné řešení.

Ochrana (nejen) historických staveb

Ochrana stavebních památek vyžaduje zvláštní přístup. Díky těmto náročným technickým provedením s ohledem na maximální zachování originální podoby staveb jsme skvěle připraveni i na běžné opravy fasád, trvalé izolace zdiva nebo ochranu dřeva.

Vzhledem k velkému vnitřnímu povrchu je vrstva nečistot vynikajícím absorbentem vlhkosti a plynných a částicových nečistot. Ty obvykle reagují na spodní straně krusty a urychlují destrukci.

Odsolení přírodního kamene a jiných minerálních stavebních materiálů odsolovacími kompresními hmotami je uznávanou metodou, jež výrazně eliminuje škodlivé soli ve zdivu a která se osvědčila u řady významných staveb.

Zděné stavby mají dlouholetou tradici. V dřívějších dobách se zdivo stavělo podle řemeslných zásad; formát cihel a tloušťka stěn se řídily odhadovanou zátěží. Dnes hraje v zabezpečení a při rekonstrukci starých budov významnou roli znalost nosnosti.

Řada přírodních kamenů obsahuje bobtnavé jílovité minerály. Většinou jsou to vrstvené křemičitany, které se svou strukturou podobají knize. V důsledku elektrochemické reakce jsou schopny ukládat a uvolňovat vodu mezi jednotlivými vrstvami již při nepatrné vlhkosti.

Zvětrávání minerálních stavebních materiálů je vždy doprovázeno oslabením jejich struktury. Hlavním úkolem opatření vedoucích ke zpevnění je cílené dodání pojiv a vyplnění pórů vytvořených v důsledku zvětrávání.

Úkolem zpevňovačů kamene obvykle není jen pouhé zpevnění struktury, nýbrž mají v závislosti na typu a intenzitě zvětrávání mnohem širší význam.

Systém restaurátorských malt Remmers byl vyvinut speciálně pro doplnění minerálních stavebních materiálů resp. pro jejich náhradu.

Existuje mnoho dobrých a oprávněných důvodů proč vytvářet repliky cenných originálů: Od restaurátorů přes archeology, pracovníky muzeí až po umělce, kteří chtějí vytvářet kopie svých artefaktů: Ti všichni pracují se silikonovou odlévací hmotou.

Spáry plní ve stavebních objektech různé funkce, a proto musí mít také odlišné vlastnosti podle příslušných požadavků.

V minulosti byla omítka ochranou proti povětrnostním vlivům, která zároveň zakrývala a vizuálně sjednocovala různé materiály. Později byla a stále ještě je využívána hlavně díky své adaptabilitě a přizpůsobivosti a různorodým možnostem použití.

Ochranná impregnace Remmers Graffiti-Schutz patří do třídy semi-permanentních ochranných systémů proti graffiti. Graffiti a barevné čmáranice lze snadno odstranit horkou vodou aplikovanou vysokotlakým čističem (hygrotermické čištění).

Již od dob antiky jsou známé barevné nátěry budov a figurálních objektů. Sloužily (a dosud slouží) jako designový prostředek a jako ochranná vrstva, která chrání mimo jiné před opotřebením. Vzhledem k poškozením způsobeným povětrnostními vlivy v důsledku emisí se význam ochranných funkcí v posledních desetiletích zvýšil.

Ochrana a obnova památek

52 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 031220

Tekutá minerální výplňová a injektážní malta

Číslo produktu 040120

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 040220

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA

Číslo produktu 041620

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA se zvýšenou odolností proti síranům.

Číslo produktu 107716

Odsolovací omítka/obětovaná omítka dle WTA

Číslo produktu 067201

Kyselý čistič

Číslo produktu 067105

Povrchově aktivní roztok na odstraňování nečistot, špíny, prachu, oleje a mastných usazenin.

Číslo produktu 066601

Čisticí pasta k odstranění začernalých povlaků fasády

Číslo produktu 136801

Odstraňovač nátěrů a graffiti.

Číslo produktu 071101

Hydrofobní impregnace na silanové bázi ve formě krému

Číslo produktu 061113

Krémová impregnace omezující kapilární absorpci na silanové bázi

Číslo produktu 070313

Impregnační krém na bázi silanu pro hydrofobizaci přizpůsobenou konkrétnímu podkladu

Dlouhodobá ochrana cenných kulturních památek

Dlouhodobá ochrana cenných kulturních památek

Další informace o údržbě staveb a památkové péči najdete v naší brožuře.

Cena Bernharda Remmerse

Každé dva roky uděluje Akademie Bernharda Remmerse ocenění za vynikající počiny v oblasti péče o stavební památky.

Na veletrhu Denkmal, Evropském veletrhu pro restaurování, památkovou péči a obnovu měst, který se koná v Lipsku, získávají toto ocenění řemeslníci, projektanti, architekti, památkáři a stavebníci za vynikající výkony v oblasti památkové péče. Zvláštní důraz je přitom kladen na mistrné řemeslné provedení.

Více informací

©