©

Modulový systém KSE

Velká výzva – stavebnice pro profesionály v oblasti restaurování

Úkolem zpevňovačů kamene obvykle není jen pouhé zpevnění struktury, nýbrž mají v závislosti na typu a intenzitě zvětrávání mnohem širší význam.

Vzhledem k vysoké afinitě esterů kyseliny křemičité s většinou přírodních kamenů a často problémovému vrstvení vyplývajícímu z použití různých materiálů lze naprosto chápat přání vyřešit všechny vzniklé problémy stejným materiálem. Toto přání splňuje modulový systém KSE od firmy Remmers.

Modulový systém KSE Remmers byl vyvinut nejen pro zpevnění struktur, ale také pro aplikaci injektážních hmot, tmelicích hmot a lazur při ztrátách substance. Na základě elastifikovaného zpevňovače kamene jako téměř přírodního pojiva lze přímo na místě s přidáním různých přísad vyrobit injektážní hmoty, tmelicí hmoty a rovněž lazury. Výsledné materiály mohou být přizpůsobeny z hlediska jejich fyzikálně-mechanických, vlhkostních a vzhledových vlastností podkladu, takže vznikají řešení ušitá na míru. S vyloučením odlišných či nesladěných stavebně fyzikálních vlastností na přechodu vrstev lze efektivně vyřešit i nejsložitější problémy.

©

REMMERS KSE 100 / 300 / OH / 510

Zpevnění na bázi „klasických“ zpevňovačů kamene

Běžné zpevňovače kamene jsou na míru ušité výrobky, jejichž vlastnosti vyplývají z cíleného využití různě velkých molekul KSE, různých katalyzátorů a případně speciálních rozpouštědel. Cílenou kombinací těchto „klasických zpevňovačů kamene“ lze úspěšně sanovat celou řadu zpevňovaných povrchů.

REMMERS KSE 300 HV

Zpevnění kamene modifikovanými zpevňovači

Cílené řešení problémů

Zpevňovače kamene na bázi esteru kyseliny křemičité prokazují na křemičitých podkladech dva do sebe zapadající účinné mechanismy. Na jedné straně se ester kyseliny křemičité chemicky
váže na křemen podkladu, na druhé straně vytváří v prostoru pórů podkladu trojrozměrnou strukturu křemičitého gelu, což vede ke stabilizaci podkladu i bez přímé chemické vazby. Na čistě kalcitických podkladech se uplatní druhý výše uvedený mechanismus.

Aby se dosáhlo chemické vazby esteru kyseliny křemičité na kalcitickém podkladu, mohou být použity speciálně vyvinuté spojovací můstky. Tyto látky jsou „zprostředkovatelé“ mezi kovalentní vazbou krystalu a polární vazbou vápence, neboť v sobě spojují oba mechanismy.

Speciální zpevňovač kamene pro vápenec

Remmers KSE 300 HV (HV = spojovací můstek) je první zpevňovač kamene fungující na tomto principu. Účinnost výrobku byla prokázána Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU) v Osnabrücku v rámci financovaného pilotního projektu týkajícího se konzervace vápence v katedrále v Halberstadtu.

©

REMMERS KSE 300 E / 500 E

Zpevnění na bázi „elastifikovaných“ zpevňovačů

Omezení při použití „klasických“ zpevňovačů kamene

Dílem velmi malá velikost gelových částic „klasických“ zpevňovačů kamene omezuje jejich aplikaci na podkladech s „běžnými“ poloměry pórů nebo dutin. Ke zpevnění stavebních materiálů s většími, přírodními dutinami nebo dutinami způsobenými povětrnostními vlivy se běžné zpevňovače hodí jen částečně. K těmto „problematickým stavebním materiálům“ patří např. tufy, omítky nebo bobtnající přírodní kámen, jako je pískovec Schilfsandstein. Příčinou je buď rozdělení poloměrů pórů u přírodního kamene (např. tuf) nebo tvorba oblastí s mikrotrhlinami v důsledku zvětrávání (např. bobtnající typy přírodního kamene jako je pískovec Schilfsandstein).

KSE-Modul-Systém

9 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 071905

Zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s nízkým množstvím vyloučeného gelu (10 %) k předcházení přílišného zpevnění a k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti

Číslo produktu 072005

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE)

Číslo produktu 062505

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na organokřemčitanové bázi (KSE) s vysokou mírou vyloučeného gelu ke zpevňování minerálních hmot s velkým poklesem pevnosti

Číslo produktu 065405

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene pro vápenec na organokřemčitanové bázi (KSE) se speciálními adhezivy

Číslo produktu 071405

Elastifikovaný zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE).

Číslo produktu 071505

Elastifikovaný zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s vysokou mírou vyloučeného gelu ke zpevňování silně navětralých minerálních látek

Číslo produktu 071301

Pojivo pro modulový systém KSE. Elastifikovaný zpevňovač na organokřemičité bázi (KSE) s vysokou mírou vyloučeného gelu a přídavkem minerálního zahušťovadla.

Číslo produktu 057103

Plnivo pro Remmers KSE-Modul-Systém

Číslo produktu 057202

Plnivo pro Remmers KSE-Modul-Systém