• Desalting Compress

  Číslo produktu 107020

  Entsalzungskompresse

  Suchá maltová směs pro snížení obsahu solí v povrchové vrstvě

  Odstín: Entsalzungskompresse | 1070
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Sypná hmotnost Cca 1,4 kg/dm³
  Záměsová voda Ca. 6,6 - 7,3 l/20 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Nedestruktivní snížení obsahu soli v procesu komprese podle směrnice WTA 3-13-01

  Vlastnosti

  • Vysoce účinný kompresní materiál založený na kombinaci aktivních minerálních složek a celulózy.
  • Bez cementu a vápna
  • Optimalizovaný transport vlhkosti a solí pomocí kapilárně aktivní lehké přísady
  • Snadné odstranění bez zbytků
  • Účinný mechanismus „odsolovací obětovaná vrstva“
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předem navlhčete deionizovanou vodu.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Spárování
   • Naneste přípravek v tloušťce vrstvy 10 – 20 mm.

    Po dostatečné době komprese pečlivě odstraňte a v případě potřeby opakujte aplikaci (doprovodné testování).

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Před a po použití zanalyzujte obsah soli (BRiFA).

    Průběžně kontrolujte proces schnutí, případně chraňte před příliš rychlým vyschnutím.

    Vysušený kompresní materiál (obětovanou vrstvu) ihned odstraňte.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Spárování
   • Míchací zařízení, hladítko, velké hladítko, alu - lať

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 14 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Tloušťka vrstvy cca 14 kg / m² / cm v závislosti na podkladu

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Používejte respirátor (viz bezpečnostní list).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Další informace naleznete ve směrnici WTA 3-13-01/D.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.