• Kompressenputz

  Číslo produktu 107716

  Kompressenputz

  Odsolovací omítka/obětovaná omítka dle WTA

  Odstín: grau | 1077
  Odstín: grau | 1077
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Reakce na oheň Třída A1
  Pevnost v tlaku CS II (i.M. 3,0 N/mm²)
  Dynamický modul pružnosti Cca 2000 N/mm²
  Hustota malty po ztuhnutí Cca 0,8 kg/dm³
  Otevřená pórovitost Cca 60 % hm.
  Tloušťka vrstvy Jedna vrstva do 20 mm
  Dvojitá vrstva do 40 mm, 10 - 20 mm na pracovní krok
  Sypná hmotnost Cca 0,7 kg/dm³
  Záměsová voda cca 8,5 l / 16 kg
  Hloubka průniku vody Po 24 h > 10 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Odsolení a snížení vlhkosti
  • Obětovaná omítka pro zasolené podklady
  • Nárazníková vrstva pod omítkami zhotovenými podle historických receptur
  • Stávající budovy, sklepy a fasády

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnost solím
  • Kapilárně aktivní (nasákavý)
  • Reverzibilní
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Postižené spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

    Nanést produkt jako škrábanou stěrku (kontaktní vrstvu).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

    Povrch stáhnout latí.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrousit mřížkou.

    Čekací doba před aplikací následné vrstvy 3 dny.

     

    Jednovrstvě

    Tl. vrstvy jednovrstvě do 20 mm.

     

    Dvouvrstvě

    Tl. vrstvy na pracovní krok 10-20 mm.

    Tl. vrstvy do 30 mm čerstvý do čerstvého.

    Tloušťka vrstvy 30-40 mm: druhou vrstvu nanést po dostatečném vyschnutí (cca 12-24 hod.).

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchadlo, hladítko, hliníková stahovací lať, hřeben na omítku, koště, mřížková škrabka, škrabka na omítku, pěnové hladítko, zednická lžíce.
    Vhodná strojní technika.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 6 měsíců
   • Suché, neotevřené originální balení, 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 6,0 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 6,0 kg /m2 /cm tloušťky vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty