©

Omítky podle historické předlohy

Zachování cenných staveb

Používání tradičních materiálů a technologií zpracování je jedním ze základních předpokladů pro obnovu památkově chráněných objektů.

V případě, že se neočekává nadměrný vliv solí a vlhkosti, je hlavním cílem restaurování použití tradičních materiálů až po objektově specifické zhotovení podle historických receptur.

Systém Remmers Historic-Mörtel-System poskytuje směsi pro výrobu malt a omítek podle historické předlohy. Zahrnuje téměř všechny druhy historických receptur. Od za horka hašené pískové vápenné malty bez cementu přes maltu na bázi románského cementu, klasicistní kamenické malty až po cihlobeton z poloviny 20. století. Naše receptury vycházejí z individuálních analýz prováděných případ od případu a z rozsáhlých zkušeností nashromážděných během 60 let naší činnosti v oblasti památkové péče. Naše znalosti tak poskytujeme všem, kteří chtějí čelit výzvám v souvislosti historickými omítkovými texturami a recepturami a historickými maltami.

Omítky podle historického vzoru

2 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 057420

Ošetření přípravkem přizpůsobeným specifickým vlastnostem objektu

Číslo produktu 057625

Objektová vrchní omítka