©

Sanační omítka

Speciální omítky s dlouhou životností ve prospěch stavby

Stavby se mění. V průběhu času se na fasádách ukládají nečistoty a škodlivé látky z ovzduší. Do fasád proniká vlhkost. Při renovaci se fasády sice většinou čistí, ale to obvykle nestačí.

V průběhu let se vytvářely soli, které odolávají čištění. Pokud se v takových případech opravují omítky, měla by být podkladní a svrchní omítka provedena tak, aby dlouhodobě odolala těmto možným poškozením.

Úlohou systémů sanačních omítek je v dlouhodobém horizontu chránit omítnuté plochy a uchovat je v suchém stavu bez výkvětů a kromě toho také dlouhodobá ochrana podkladového zdiva tím, že se nežádoucí soli odebírají ze zdiva a ukládají do omítky.

Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, působí systémy sanačních omítek ve dvou směrech:

  • Sanační omítky mají vodoodpudivé vlastnosti, ale přitom jsou velmi otevřené vůči difúzi. Díky tomu se odpařování přesouvá z povrchu do samotného profilu omítky.
  • Funkci inkorporační (absorpční) vrstvy přejímají jádrové a podkladní omítky. Princip spočívá v tom, že vlhkost spolu se solemi, které jsou v ní rozpuštěny, musí mít možnost se vsáknout a při následném vydifundování skrze sanační omítku zanechá tyto soli uložené v podkladní omítce.

Optimálně vhodné a osvědčené jsou systémy sanačních omítek Remmers. Trvale vodoodpudivá a současně vysoce paropropustná sanační omítka zajistí, že zdivo vyschne, avšak zadrží soli, aby nedošlo k výkvětům. V případě vysoce zasoleného podkladu lze použít (pórovitou) jádrovou omítku, která umožňuje krystalizaci solí, aniž by docházelo k poškození. Alternativně lze použít maltu Remmers Kompressenputz, která funguje jako odvlhčující omítka, je propustná a kapilárně aktivní. Zajišťuje trvalou regulaci vlhkosti a s objemem pórů vyšším než 60 % poskytuje dostatečný prostor pro ukládání solí.

Princip fungování sanační omítky – jednovrstvé

Přesunutí odpařování vlhkosti ze zdiva z povrchu omítky do omítkové vrstvy. Sanační omítky jsou vodoodpudivé a zároveň vysoce paropropustné.

Princip fungování systému sanačních omítek – dvouvrstvé

Ukládání solí ze zdiva bez poškození omítky. Podkladní omítka není vodoodpudivá, takže soli mohou migrovat, a více než 50 % objemu pórů poskytuje dostatečnou kapacitu pro ukládání solí, aniž by docházelo k povrchovým poškozením.

Princip fungování kompresní omítky

Na rozdíl od sanačních omítek se zde za účelem odvlhčování a odsolování nevyužívá vodoodpudivých vlastností. Omítka má ještě větší objem pórů, aby ukládala příp. propouštěla co nejvíce solí a vlhkosti a rychle a efektivně je transportovala do okolního prostředí.

Sanační omítky

3 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 040120

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 040220

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA

Číslo produktu 041620

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA se zvýšenou odolností proti síranům.