Snížení bobtnavosti

Zpomaluje zvětrávání díky jedinečnému prostředku na snížení bobtnavosti

Celá řada přírodních kamenů obsahuje bobtnavé jílovité minerály. Většinou jsou to vrstvené křemičitany, které se svou strukturou podobají knize. Již při nepatrné vlhkosti jsou v důsledku elektrochemického magnetického efektu schopny ukládat mezi svými vrstvami vodu a tuto vodu odvádět.

Během tohoto procesu jsou vrstvy roztahovány od sebe jako tahací harmonika nebo při odpařování vlhkosti opět stlačovány k sobě. Ve struktuře kamene vzniká destrukční napětí. Při tomto procesu způsobujícím poškození dochází k hygrickému bobtnání a smršťování. Účinky konzervačního prostředku proti bobtnání Antihygro spočívají ve „vypnutí“ jílových minerálů. Kladně nabité kovové ionty v mezivrstvách, které jsou zodpovědné za magnetický efekt, jsou při ošetření prostředkem Antihygro „zablokovány“. Výsledkem je významné snížení hygrického bobtnání, přičemž všechny ostatní parametry typické pro horniny zůstávají nezměněny.

Tento účinek ještě dále zvyšuje následné vodoodpudivé ošetření impregnačními prostředky Remmers nebo lazurami na bázi silikonových pryskyřic. Obzvláště absorpce kapalné vody se touto vodoodpudivou úpravou povrchu sníží až o 95 %. Tím už není tato voda jako spouštěč hygrického bobtnání k dispozici.

Snížení bobtnání

1 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 061605

Ochranný prostředek na vodné bázi pro přírodní horniny s jílovým tmelem, omezujícím hygrické bobtnání