Nátěry

Pojivo pro nátěrové systémy

Již od dob antiky jsou známé barevné nátěry budov a figurálních objektů. Sloužily (a dosud slouží) jako designový prostředek a také jako ochranná vrstva, která chrání mimo jiné před opotřebením. Vzhledem k poškozením způsobeným povětrnostními vlivy, zejména pak vlivem vlhkosti, v důsledku emisí se význam ochranných funkcí v posledních desetiletích zvýšil.

Mezinárodní charta o konzervaci a restaurování památek a sídel (Benátská charta) z roku 1964 stanovila základní mezinárodně platné principy pro památkovou péči a nakládání s historickými stavbami. Benátská charta shrnuje základní postupy pro všechny subjekty činné v památkové péči a definuje mimo jiné požadavky na použité stavební materiály. Doporučuje například, aby se při ochraně památek používaly moderní konzervační a konstrukční techniky (pouze tehdy), pokud se tradiční techniky ukázaly nepostačujícími a pokud byla účinnost moderních technik konzervace a konstrukce prokázána vědecky a otestována praktickými zkušenostmi (článek 10).

Přeneseno do oblasti stavebních materiálů a prostředků na ochranu budov vysvětluje tento požadavek, proč jsou například v památkové péči často upřednostňována historicky doložená pojiva před novými moderními pojivy. Benátská charta navíc požaduje:

  • reverzibilitu (každé opatření je zásahem do původní substance, a proto musí být omezeno na minimum a mělo by být pokud možno opravitelné nebo zahrnovat možnost k opakování konzervativního zásahu.)
  • a autentičnost (pravost památky by měla být co nejméně ovlivněna opatřením). Často dochází ke konfliktu mezi představami „památkářů” a nejvýhodnějším technickým řešením. Další oblastí případných sporů je otázka řemeslného zpracování některých materiálů nebo pojiv.

Klasické silikátové nebo minerální barvy obklopuje mýtus vysoce kvalitního provedení a nezničitelnosti. Důvodem je minerální pojivo vodní sklo, stejně jako řada příkladů použití u významných architektonických památek, zejména rané moderny.

Systém barev

7 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 062405

Minerální penetrace s hydrofobním a zpevňujícím účinkem

Číslo produktu 063013

Minerální jednosložková silikátová barva

Číslo produktu 656610

Vápenný plněný nátěr bez organických pojiv

Číslo produktu 656910

Čistě vápenný nátěr bez obsahu akrylátů

Číslo produktu 647105

Lazurovací, plnící, "pravá" silikonová barva

Číslo produktu 647605

Lazurovací, "pravý" silikonový nátěr