• Siliconharzfarbe LA - farblos
 • Siliconharzfarbe LA - farblos
  • Siliconharzfarbe LA - farblos
  • Siliconharzfarbe LA - farblos

  Číslo produktu 641005

  Color LA Add transparent

  Transparentní ředicí aditivum pro systémy silikonových nátěrů k nastavení stupně glazury

  Odstín: bezbarvý | 6410

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Emulze nízkomolekulární silikonové pryskyřice; čistá akrylátová disperze
  Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
  Hodnota pH 8 - 9
  Viskozita 500 mPa∙s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Stupeň lesku Matný, minerální charakter
  Struktura povrchu Hladký

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Nastavení stupně lazury systémů Remmers na bázi silikonové pryskyřice

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Bezbarvý
  • Vodoodpudivý
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Materiál dobře promíchejte.

    Přidávejte do systémových produktů, dokud nedosáhnete požadovaného stupně lazury

  • Pokyny ke zpracování
   • Barva Siliconharzfarbe LA -farblos se smí používat jen jako ředidlo pro nastavení stupně lazury a nelze ji použít „čistou“.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, plochý štětec, plyšový váleček

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Stříkance ihned vyčistit vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • V závislosti na požadovaném stupni lazury

   • Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.