©

Zpevňovače kamene

Zpevnění struktury minerálních stavebních materiálů.

Zpevnění staveb z kamene

Hlavním úkolem zpevňovače kamene je cílené dodání přírodních pojiv a vyplnění pórů vzniklých zvětráváním minerálních stavebních materiálů.

Zpevnění navrátí pevnost a elasticitu struktuře stavebního materiálu, aniž by byly ovlivněny jeho další charakteristické parametry.

Typy zpevňovačů kamene

Rozmanitost fasádních stavebních materiálů vyžaduje stejnou rozmanitost možných povětrnostních profilů, a proto u nás najdete různé typy zpevňovačů, které se liší „podílem pojiva“ (takzvané míry vylučování gelu), strukturou gelu (bez nebo s elastifikovanými součástmi struktury) a povahou jejich vazby k podkladu.

Zpevňování kamene

Ester kyseliny křemičité je kapalinou, takže může i bez přidání rozpouštědla proniknout do struktury pórů. Rozdílnými směšovacími poměry velkých a malých molekul lze cíleně měnit vlastnosti zpevňovače, zejména míru vylučování gelu, tzn. množství křemičitého gelu vytvořeného ve struktuře pórů. Kromě míry vylučování gelu jsou změnou typu a množství katalyzátoru a použitím rozpouštědel k dispozici další varianty, pokud jde o penetraci, reakční rychlost atd.

Cíleným kombinováním a variací těchto parametrů vznikla řada zpevňovačů kamene, která nabízí celou řadu volitelných možností, a tím i přizpůsobivost zpevňovaným podkladům.

Všechny zpevňovače kamene na bázi esteru kyseliny křemičité mají jednu zásadní vlastnost, která je odlišuje od ostatních zpevňovačů: Výsledný zpevňující křemičitý gel má svou vlastní pórovitost. Tato tzv. sekundární pórovitost zajišťuje zachování kapilárnosti a propustnost vodní páry zpevňovaného materiálu.

Zpevnění

3 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 071905

Zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s nízkým množstvím vyloučeného gelu (10 %) k předcházení přílišného zpevnění a k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti

Číslo produktu 072005

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE)

Číslo produktu 065405

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene pro vápenec na organokřemčitanové bázi (KSE) se speciálními adhezivy