©

Stabilita a zvýšení nosnosti

Vyplnění dutin a zvýšení nosnosti historických konstrukcí

Zdění staveb má dlouholetou tradici. V dřívějších dobách se zdilo podle řemeslných zásad; formát cihel či kamenů a tloušťka stěn se řídily odhadovaným zatížením. Dnes hraje při zajištění a při obnově starých budov významnou roli znalost únosnosti historického zdiva.

Přenos nebo zvýšení zatížení ve zdivu může být vyvolán poškozením, sanačními nebo zajišťovacími pracemi nebo změnou užívání, a může vést k novým škodám. Nosné součásti historických budov, stěny a pilíře, jsou často tvořeny dvouplášťovým zdivem z přírodního kamene nebo z cihel. Zatímco vnější pláště jsou „pravidelně“ vyzděné, mezi těmito plášti se nachází výplň - obvykle „zásyp“ z kamenných úlomků s vysokým podílem malty. Chování při zatížení bude kromě pevnostních a deformačních vlastností kamene či cihel a malt ovlivněna mnoha dalšími parametry.

Patří k nim:

  • struktura zdiva (jednoplášťová / víceplášťová)
  • formát cihel / kamene
  • typ vazby
  • kvalita provedení
  • homogenita kamene / cihly a kvalita malty.

Ve většině případů dutiny a pukliny uvnitř zdiva snižují únosnost. Vyplnění těchto dutých míst patří k nezbytným doprovodným opatřením při rekonstrukcích zdiva. Malty používané pro vyplnění nebo injektáž je nutné zvolit především s ohledem na pevnost, schopnost absorpce vody a kompatibilitu s pojivem.


Zvýšení stability a nosnosti

1 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 031220

Tekutá minerální výplňová a injektážní malta