©

Dřevokazné houby

Rozrušení struktury dřeva podhoubím

Dřevo a dřevní hmoty mohou být rozrušeny dřevokaznými houbami. Houby tvoří na povrchu i uvnitř dřeva síť jemných vláken (hyfy), která se označuje jako podhoubí. Hniloba je nejnebezpečnější formou dřevokazných hub. Rozrušuje strukturu dřeva

 • Dřevomorka domácí

  (Serpula lacrymans (Wulf.) Fr. Schroet.)


  Zpočátku vatovitá, bílá, později špinavě šedá a plstnatá,

  příp. se žlutými nebo červenými skvrnami.

  Polštářky podhoubí se snadno oddělí od povrchu.

  Vytváří až 6 mm silné provazce podhoubí,

  které se v suchém stavu za zřetelného praskotu lámou.

 • Plodnice


  krabatá, žlutá až červenohnědá s bílým okrajem 1 - 2 cm tlustá.

  Mladé houby se dají snadno uvolnit od povrchu.

  Vytváří hnědé výtrusy, často se volně usazující v místnosti.

  Staré plodnice mají černohnědou barvu.

 • Poškození: výsušné trhlinky


  Výsušné trhlinky ve dřevě často s hrubým kostkovitým rozkladem a hnědým zabarvením.

  Dochází ke vzniku trhlin v laku, deformacím a vyboulením

  Napadeno je zejména jehličnaté dřevo, dochází však i k napadení listnatých dřev.

Pokyny pro zpracování

Určení druhu houby
Při napadení dřeva houbou je nutno nejprve zjistit, o jaký druh houby se jedná, neboť od toho se odvíjí způsob a rozsah sanačních opatření. Předpokládá se, že kvalifikovaný znalec prozkoumá druh a rozsah zamoření a rozhodne o nutnosti použití odpovídajícího fungicidního prostředku. Pokud vlákna podhoubí mohou prorůst zdivem do sousedních místností, je třeba prověřit, zda i ty nejsou houbou napadeny. Dřevomorka domácí musí být jednoznačně určena. Pokud to nelze provést makroskopicky, je třeba nechat udělat laboratorní testy. Je třeba pečlivě prozkoumat příčinu zvýšené vlhkosti zdiv a dřeva.
Je třeba odstranit zdroj vlhkosti. Musí se zajistit, aby nedošlo k opětovnému provlhnutí.
Dřevomorka domácí
Dřevomorka domácí je nejnebezpečnější a nejhůře odstranitelná houba v budovách. Je schopná silně narušit již dřevo, které dosáhlo bodu nasycení vláken, a přenesením vody na suché dřevo vytvořit prostředí pro další napadení. Prorůstá zdivo i jiné anorganické materiály a napadá okolní dřevěné dílce.
Odstranění příčiny
Pomocí stavebních opatření je možno obnovit normální vlhkost dřeva (pod 18 %), vzduchu a zdiva. Musí být zajištěno, aby vlhkost obsažená ve dřevě a jiných stavebních materiálech mohla co nejrychleji uniknout a nedocházelo k absorpci nové vlhkosti. V případě potřeby se musí použít vysoušecí přístroje (např. kondenzační sušička).


 • Pórnatka Vaillantova

  (Antrodia vaillanttii (DC.: Fr.) Ryv.),


  bílá, často s větvením podobným ledovým květům.

  Silné, i v suchém stavu pružné provazce

  se často kruhovitě rozrůstají a zůstávají ve stáří bílé.

 • Plodnice


  bílé, staré plodnice žlutavé,

  póry rozeznatelné pouhým okem, často obklopené podhoubím.

 • Vzhled poškození


  Hnědá hniloba s kostkovitým rozkladem dřeva. Zpravidla je napadeno jen jehličnaté dřevo.

Pokyny pro zpracování

 • Zjistit rozsah škody.
 • Odstranit podhoubí, plodnice a silně poškozené dřevo a dodržovat přitom bezpečnou vzdálenost uvedenou v normě; podle ní musí být dřevo odstraněno nejméně 30 cm nad viditelným napadením. U lehce poškozeného dřeva, jehož nosnost nebyla výrazně ohrožena, stačí pouze odstranit poškozená místa až ke zdravému dřevu.
 • Nové dřevěné dílce je nutno před zabudováním impregnovat v souladu s třídou užití a normou DIN 68 800.
 • Stávající dřevěné dílce v případě potřeby ošetřit produktem Adolit Holzbau B*.
 • Pomocí vhodných opatření (např. vysušením zdiva, opravou vadných vodních trubek apod.) zabránit novému provlhnutí.
 • Doplňková opatření pro zvláště ohrožená místa: Vytvořit dostatečnou ochranu dřeva pomocí produktu Adolit Borpatronen. Dbát na to, aby nosné části tažené zóny nebyly navrtávány. Další pokyny ke zpracování najdete v technickém listu.

 • Popraška sklepní

  (Coniophora puteana (Schum.: Fr.) P. Karst.),


  Nejprve bílá, později šedohnědá až černohnědá.

  Tenké provazce se kořenovitě rozšiřují; pevně přiléhají

  a jsou celkově řidší než u dřevomorky nebo pórnatky.

 • Plodnice


  Tenká, strupovitá blána

  bradavcovité výstupky s průměrem až 5 mm

 • Vzhled poškození


  Hnědá hniloba s malým až větším kostkovitým rozkladem dřeva.

Pokyny pro zpracování

 • Zjistit rozsah škody.
 • Odstranit podhoubí, plodnice a silně poškozené dřevo a dodržovat přitom bezpečnou vzdálenost uvedenou v normě; podle ní musí být dřevo odstraněno nejméně 30 cm nad viditelným napadením. U lehce poškozeného dřeva, jehož nosnost nebyla výrazně ohrožena, stačí pouze odstranit poškozená místa až ke zdravému dřevu.
 • Nové dřevěné dílce je nutno před zabudováním impregnovat v souladu s třídou užití a normou DIN 68 800.
 • Stávající dřevěné dílce v případě potřeby ošetřit produktem Adolit Holzbau B*.
 • Pomocí vhodných opatření (např. vysušením zdiva, opravou vadných vodních trubek apod.) zabránit novému provlhnutí.
 • Doplňková opatření pro zvláště ohrožená místa: Vytvořit dostatečnou ochranu dřeva pomocí produktu Adolit Borpatronen. Dbát na to, aby nosné části tažené zóny nebyly navrtávány. Další pokyny ke zpracování najdete v technickém listu.

 • Trámovky

  (Gloeophyllum Spp.),


  Žádné podhoubí na povrchu. Ve štěrbinách může vznikat vzdušné podhoubí,

  nejprve bílé, později žluté až červenohnědé.

 • Plodnice


  polokruhovité až podélné.

  Často vyrůstá z trhlin a škvír.

  Barva žlutá až tmavě hnědá

 • Vzhled poškození


  Dřevo se zpočátku zbarvuje do žlutava až hněda, později je hnědočervené.

  Rozpad letokruhů s malým kostkovitým rozpadem dřeva,

  nasládlý, dehtovitý zápach.

Pokyny pro zpracování

 • Zjistit rozsah škody.
 • Odstranit podhoubí, plodnice a silně poškozené dřevo a dodržovat přitom bezpečnou vzdálenost uvedenou v normě; podle ní musí být dřevo odstraněno nejméně 30 cm nad viditelným napadením. U lehce poškozeného dřeva, jehož nosnost nebyla výrazně ohrožena, stačí pouze odstranit poškozená místa až ke zdravému dřevu.
 • Nové dřevěné dílce je nutno před zabudováním impregnovat v souladu s třídou užití a normou DIN 68 800.
 • Stávající dřevěné dílce v případě potřeby ošetřit produktem Adolit Holzbau B*.
 • Pomocí vhodných opatření (např. vysušením zdiva, opravou vadných vodních trubek apod.) zabránit novému provlhnutí.
 • Doplňková opatření pro zvláště ohrožená místa: Vytvořit dostatečnou ochranu dřeva pomocí produktu Adolit Borpatronen. Dbát na to, aby nosné části tažené zóny nebyly navrtávány. Další pokyny ke zpracování najdete v technickém listu.

 • Pórnatka velkopórá

  (Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. & Pouz.),


  Pórnatka velkopórá tvoří v trhlinách

  a dutinách bílé až okrově zbarvené

  až několik centimetrů tlusté koberce podhoubí,

  posázené žlutými až jantarově zbarvenými kapkami.

  Staré podhoubí je šedohnědé s černými skvrnami.

 • Plodnice


  Houba může tvořit velké plodnice.

  Skládají se z několik centimetrů tlustých,

  okrově až béžově zbarvených rourek (rostoucích z části i v několika vrstvách).

  V čerstvém stavu je plodnice houževnatá a

  ve stáří tvrdá jako korek.

 • Vzhled poškození


  Na dřevu se objevuje intenzivní bílá plíseň (rozpad bílých vláken)

  Napadeno je mokré listnaté a jehličnaté dřevo.

Pokyny pro zpracování

 • Zjistit rozsah škody.
 • Odstranit podhoubí, plodnice a silně poškozené dřevo a dodržovat přitom bezpečnou vzdálenost uvedenou v normě; podle ní musí být dřevo odstraněno nejméně 30 cm nad viditelným napadením. U lehce poškozeného dřeva, jehož nosnost nebyla výrazně ohrožena, stačí pouze odstranit poškozená místa až ke zdravému dřevu.
 • Nové dřevěné dílce je nutno před zabudováním impregnovat v souladu s třídou užití a normou DIN 68 800.
 • Stávající dřevěné dílce v případě potřeby ošetřit produktem Adolit Holzbau B*.
 • Pomocí vhodných opatření (např. vysušením zdiva, opravou vadných vodních trubek apod.) zabránit novému provlhnutí.
 • Doplňková opatření pro zvláště ohrožená místa: Vytvořit dostatečnou ochranu dřeva pomocí produktu Adolit Borpatronen. Dbát na to, aby nosné části tažené zóny nebyly navrtávány. Další pokyny ke zpracování najdete v technickém listu.

 • Plísně

  (Chaetomium globosum Kunze),


  Napadeno je silně provlhlé dřevo, s vlhkostí přes 80 %.

  Mladé podhoubí je bílošedé, později tmavě hnědé až černé.

 • Plodnice

 • Vzhled poškození


  Měkký povrch dřeva se zbarví do hněda až do černa. Velmi jemný kostkovitý rozklad dřeva.

  V buněčných stěnách se tvoří mikroskopicky viditelné válcovité kaverny.

  Napadeno je jak jehličnaté, tak listnaté dřevo (zvětšený kostkovitý rozklad)

Pokyny pro zpracování

Původce plísní se vyskytují zvláště na silně provlhlých stavebních částech (chladicí věže, vodní stavby) a na venkovním dřevu, které má kontakt s terénem. Poznávací znak Velmi měkký, na omak sýrovitý povrch. V pokročilém stádiu velmi malý kostkovitý rozklad dřeva a v průřezu zřetelné rozlišení jarního a
letního dřeva, případně nepřirozený lom krátkých vláken. Jak bylo předtím popsáno v oddíle „původci mokré hniloby“, musí se napadené dřevo odstranit. Nové dřevo by se před zabudováním mělo preventivně ošetřit tlakovou impregnací za použití fixačních solí Adolit. Po impregnaci se musí dodržet dostatečný čas pro fixaci.

 • Modrání (Ascomyceten)


  Modrání v důsledku tmavých houbových hyf ve dřevě -

  zejména v dřeňových paprscích.

  Způsobuje zvýšenou absorpci vlhkosti,

  což také umožňuje nerovnoměrné vsakování lazur.

  Lakový nátěr může být zničen v důsledku zatékání.

 • Plodnice


  Tvar plodu (zvětšeno)

 • Vzhled poškození


  Napadeno je hlavně jehličnaté dřevo, zvláště borovice.

Pokyny pro zpracování

Modrání dřeva je v první řadě vzhledová vada. Houby barví dřevo do modra až do černa a jsou často nepříjemně viditelné pod lazurovými nátěry. Hyfy hub způsobujících modrání neničí strukturu dřeva, často však připravují půdu pro vznik dřevokazných hub. Tyto houby často ničí povrchové zušlechtění dřeva, po nímž nebyl proveden základní nátěr odolný vůči modrání. Odstranění se provádí:

a) Zbroušením povrchového nátěrového filmu

b) Opakovaným ošetřením pomocí bělicích prostředků Remmers zabraňujících modrání

c) Neutralizací povrchů vodou

d) Preventivním ošetřením zaschlých povrchů pomocí Remmers Holzschutz-Grund* pro zamezení nového napadení