Dřevokazný hmyz

Moderní sanace pomocí produktů ze sortimentu Remmers

I hmyz má rád dřevo. Když se v něm usadí a narušuje ho, může to mít fatální následky. Škůdci dřeva mohou destabilizovat celé budovy. Čím dříve se napadení zjistí, tím lépe. Chceme vám poskytnout přehled o nejdůležitějších škůdcích dřeva a ukázat, jak můžete pomocí sortimentu výrobků Remmers provést moderní sanaci.

 • Bělokaz

  (Lyctus brunneus (Stephens))


  - Délka 2,5 až 8 mm,

  - červenohnědá barva,

  - obdélníkový krční štít,

  - dlouhé, štíhlé krovky,

  - dvoučlenné paličky tykade,l

  - generační cyklus: 1,5 - 4 roky.

 • Délka larvy až 6 mm


  - Délka až 6 mm,

  - bělavá,

  - na břišní straně obloukovitě zahnutá,

  - při zvětšení lupou s velkým dýchacím otvorem v zadní části těla
  (na rozdíl od larev červotoče).

 • Napadení listnatých dřevin


  Napadení domácích a importovaných listnatých dřevin, bohatých na škrob a bílkoviny

  - chodbičky od larev pouze v bělovém dřevu, s kruhovým průřezem,

  - rozrušení substance až na prášek,

  - kulaté výletové otvory o průměru 1-2 mm,

  - jemné piliny (podobné mastku) bez výrazných částeček trusu.

 • Tesařík krovový

  (Hylotrupes bajulus (L.))


  - Délka 8 až 30 mm, samička je větší,

  - černé až hnědé zbarvení,

  - ochlupený krční štít s kapkovitými lesklými hrboly,

  - krovky mají 1-2 příčné pásky ze světlých štětin,

  - generační cyklus: 3-6 (nebo více) let.

 • Larva dosahuje až 35 mm


  - Délka až 35 mm, barva slonové kosti,

  - nepatrně ochlupená,

  - článkované tělo,

  - tmavší hlava s černými kusadly (mandibulami).

 • Vzhled napadení jehličnatých dřevin


  - Napadení jehličnatých dřevin,

  - chodbičky od larev oválného průřezu pouze v bělovém dřevu,

  - oválné výletové otvory 3/4 x 5 - 10 mm v tenkém povrchu dřeva,

  - piliny s jemným rozkousaným dřevem a válcovitým částečkami trusu.

 • Červotoč proužkovaný

  (Anobium punctatum (DeGeer))


  - Délka 2,5 bis 5 mm, samička je větší,

  - zavalitý tvar těla,

  - tmavé až černohnědé zbarvení,

  - krční štít s hrbolem překrývá hlavu,

  - krovky s tečkovanými pruhy,

  - generační cyklus: 2 - 5 let.

 • Délka larvy


  - Až 6 mm,

  - bělavá,

  - podobná ponravě,

  - obloukovitě zahnutá,

  - jemně ochlupená.

 • Vzhled napadení jehličnatých a listnatých dřevin


  - Napadení jehličnatých a listnatých dřevin,

  - nejprve požerek na bělovém, pak na jádrovém dřevu,

  - nepravidelně probíhající chodbičky larev s kulatým průměrem,

  - kulaté výletové otvory s průměrem kolem 2 mm,

  - piliny s jemně rozkousaným dřevem a zašpičatělými částečkami trusu,

  - náchylnost k hromadnému napadení.

 • Červotoč kostkovaný

  (Xestobium rufovillosum (DeGeer))


  - Délka 3-8 mm, samička je větší,

  - zavalité tělo,

  - hnědá barva těla (krční štít, krovky) se žlutavým ochlupením,

  - krční štít překrývá hlavu jako přilba,

  - v době páření vydávají brouci klepavý zvuk,

  - generační cyklus: 2 - 6 (-13) let.

 • Délka larvy


  - Délka až 10 mm,

  - bělavá,

  - obloukovitě zahnutá jako ponrava,

  - jemně ochlupená s krátkými hnědavými trny.

 • Vzhled napadení listnatých dřevin


  - Vzhled napadení listnatých dřevin (zejména dubu),

  - nejprve požerek bělového, později také jádrového dřeva,

  - houbovité rozrušování substance,

  - chodbičky od larev s kruhovým průměrem,

  - kulaté výletové otvory s průměrem 3 - 4 mm ,

  - piliny s jemně rozkousaným dřevem a čočkovitými částečkami trusu.

Opatřením proti našim přirozeným škůdcům dřeva

Zjistit rozsah napadení
Jestliže se zjistí napadení suchého dřeva škůdci jako je tesařík (Hylotrupes bajulus), červotoč (Anobiidae) nebo bělokaz, je třeba nejprve stanovit rozsah napadení. K tomu je zapotřebí naříznou, naseknout nebo navrtat přístupné hrany bělového dřeva v odpovídajících rozestupech a zjistit intenzitu a rozsah napadení. Prověřit, zda se na dřevní hmotě nenacházejí výletové otvory. Do kontroly je třeba zahrnout i deštění a dřevěné podlahy. U obtížně přístupných míst, např. v půdních vestavbách, je nutně eventuálně otevřít střechu. U historicky cenných konstrukcí bychom se měli vyvarovat osekávání, abychom zachovali estetiku jejich designu.

Provést osekání až k neporušeným místům
Všechna dřeva určená k ošetření je poté nutno zbavit kůry a lýka. Dále se musí odstranit ztrouchnivělé části konstrukce až k chodbičkám larev, nacházejícím se hlouběji, a odhalené chodbičky vyčistit kartáčem.

Prověřit statiku
U zbývajícího průměru je třeba prověřit zbytkovou nosnost. Jestliže už konstrukce neodpovídá statickým požadavkům, je třeba provést zpevnění pomocí preventivně konzervovaného dřeva. V případě potřeby zapojit projektanta nosné konstrukce.

Výběr a aplikace prostředku na ochranu dřeva
Obnažené dřevo lze ošetřit natíráním, stříkáním nebo rozprašováním. Je zapotřebí nanášet insekticidy na bázi rozpouštědel nejméně ve dvou pracovních krocích, v případě produktu Adolit Holzwurmfrei, vytvořeného na bázi solí, ve třech pracovních krocích. Potřebné množství hubícího prostředku činí 300 - 350 ml/m2. Účinnost konzervačních prostředků na ochranu dřeva je dána použitými účinnými látkami. Používají se prostředky s rychlejší či pomalejší účinností. U prostředků s pomalejší účinností nelze vyloučit zbytkové zamoření (zvláště v případě napadení červotočem), které může trvat až pět let.

Speciální situace
Na historicky cenných částech stavby a v obtížně přístupných místech, v nichž není možné odstranit ztrouchnivělé části či použít prostředek na kompletní ochranu dřeva, se musí dodatečně provést impregnace do navrtaných otvorů nebo nízkotlaká injektáž.
Poslední postup je výhodný zvláště při práci „nad hlavou“. Podrobnosti k tomuto speciálnímu postupu najdete v technických listech příslušných produktů.

©

Rychlá účinnost

Insekticidní produkty
Prostředky pro hubení dřevokazného hmyzu s rychlou účinností. Jako účinná látka jsou v konzervačních prostředcích obsaženy pyrethroidové insekticidy. Rychlost působení činí přibližně 8 až 16 týdnů. Účinná látka působí nepřetržitě ve všech vývojových stádiích hmyzu.

Škodlivý organismus Tesařík Hrbohlav parketový Anobium Červotoč kostkovaný
Účinnost ano ano ano ano (BLT)
Délka trvání (měsíce) 3-6 3 2 - 4 3 - 6
Preventivní ochrana ano ano ano ano

Pomalá účinnost

Adolit Holzwurmfrei
Účinnými látkami tohoto prostředku jsou anorganické sloučeniny bóru (kyselina boritá, borax). Působí nepřetržitě ve všech fázích vývoje hmyzu. Rychlost působení v rozmezí 9 až 18 měsíců je velmi pomalá. Soli bóru působí jak proti hmyzu, tak proti houbám.

Škodlivý organismus Tesařík Hrbohlav parketový Anobium Červotoč kostkovaný
Účinnost ano ano ano ano
Délka trvání (měsíce) 9 - 18 6 - 9 9 - 18 9 - 18
Preventivní ochrana ano ano ano ano